TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - LẮP CÁI ĐU (2 tiết )

HS biết chọn đúng và đủ được các chi tiết để lắp cái đu. -Lắp được từng bộ phận và lắp ráp cái đu đúng kỹ thuật, đúng quy định. -Rèn tính cẩn thận, làm việc theo quy trình. II. Đồ dùng dạy- học: -Mẫu cái đu lắp sẵn -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật. | LẮP CÁI ĐU 2 tiết I. Mục tiêu -HS biết chọn đúng và đủ được các chi tiết để lắp cái đu. -Lắp được từng bộ phận và lắp ráp cái đu đúng kỹ thuật đúng quy định. -Rèn tính cấn thận làm việc theo quy trình. II. Đồ dùng dạy- học -Mau cái đu lắp sẵn -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật. III. Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt đông của giáo viên Hoạt đông của hoc sinh 1. Ôn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a. Giới thiệu bài Lắp cái đu và nêu mục tiêu bài học. b. Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS quan sát và -Chuấn bị đồ dùng học tập. nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu cái đu lắp sẵn và hướng dẫn -HS quan sát vật mẫu. HS quan sát từng bộ phận của cái đu hỏi Cái đu có những bộ phận nào -Ba bộ phận giá đỡ ghế đu trục -GV nêu tác dụng của cái đu trong thực tế Ớ các đu. trường mầm non hay công viên ta thường thấy các em nhỏ ngồi chơi trên các ghế đu. Hoạt động 2 GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật GV hướng dẫn lắp cái đu theo quy trình trong SGK để quan sát. -HS quan sát các thao tác. a. GVhướng dẫn HS chọn các chi tiết -GV và HS chọn các chi tiết theo SGK và để vào hộp theo từng loại. -GV cho HS lên chọn vài chi tiết cần lắp cái đu. -HS lên chọn. b. Lắp từng bộ phận -Lắp giá đỡ đu SGK trong quá trình lắp GV có thể hỏi -HS quan sát. Lắp giá đỡ đu cần có những chi tiết nào -Cần 4 cọc đu 1 thanh thẳng 11 lỗ Khi lắp giá đỡ đu em cần chú ý điều gì giá đỡ trục. -Chú ý vị trí trong ngoài của các -Lắp ghế đu SGK. GV hỏi Để lắp ghế đu cần chọn các chi tiết nào Số lượng bao nhiêu -Lắp trục đu vào ghế đu SGK. GV gọi 1 em lên lắp. GV nhận xét uốn nắn bổ sung cho hoàn chỉnh. GV hỏi Để cố định trục đu cần bao nhiêu vòng hãm GV kiểm tra sự dao động của cái đu. d. Hướng dẫn HS tháo các chi tiết -Khi tháo phải tháo rời từng bộ phận sau đó mới tháo từng chi tiết theo trình tự ngược lại với trình tự ráp. -Tháo xong phải xếp gọn các chi tiết vào trong hộp. xét- dặn dò -Nhận xét sự chuấn bị và tinh thần thái độ học tập của HS. -HS chuấn bị dụng cụ