TAILIEUCHUNG - Máu đỏ

Trong bảng đếm máu (CBC - complete blood count), có mấy con số báo cho biết tình trạng máu đỏ: đó là "RBC" (red blood cell count) tức là số tế bào máu đỏ, Hemoglobin, Hematocrit. Trong ba con số đó, thì RBC thường vô ích: chỉ nên để ý đến hoặc là hematocrit, hoặc Hemoglobin. Hematocrit đo thể tích (volume) cuả máu đỏ, còn Hemoglobin đo trọng lượng sắc tố cuả máu đỏ. Nói một cách chung chung, thì Hemoglobin đúng hơn vì Hematocrit lệ thuộc vào volume (thể tích) cuả toàn cơ thể: cho nên nếu bnhân. | Máu đỏ Trong bảng đếm máu CBC - complete blood count có mấy con số báo cho biết tình trạng máu đỏ đó là RBC red blood cell count tức là số tế bào máu đỏ Hemoglobin Hematocrit. Trong ba con số đó thì RBC thường vô ích chỉ nên để ý đến hoặc là hematocrit hoặc Hemoglobin. Hematocrit đo thể tích volume cuả máu đỏ còn Hemoglobin đo trọng lượng sắc tố cuả máu đỏ. Nói một cách chung chung thì Hemoglobin đúng hơn vì Hematocrit lệ thuộc vào volume thể tích cuả toàn cơ thể cho nên nếu bnhân bị dehydrated thì Hematocrit sẽ hơi cao lên hemoconcentrated hoặc nếu bnhân có quá nhiều nước thì Hematocrit sẽ hơi thấp hơn máu loãng ra tức là bị hemodilution. Trường hợp này thấy rõ khi bnhân mới vào nhà thương và bắt đầu truyền nước vào tĩnh mạch sau một thời gian Hct Hematocrit sẽ phải nên giưã hai con số Hct và Hgb hemoglobin thì nên chú ý vào con số Hgb số này chính xác hơn. Nhưng theo truyền thống với sự tiến bộ về kỹ thuật trong y khoa thời xa xưa 20-30 năm trước kỹ thuật còn kém đo Hemoglobin khó hơn là đo hematocrit cho nên các hematologist già thường dùng Hct hơn là dùng Hgb. Lý do chính là vì hồi đó đo Hgb thì phải chờ phòng thí nghiệm còn Hct thì chỉ cho vào máy ly tâm là nhìn thấy ngay. Nói RBC số đếm tb máu đỏ vô ích vì nó không giúp gì được nhiều may ra chỉ có lợi trong một trường hợp mà thôi liếc qua xem bnhân có bị Thalassemia không. Điểm đáng nhớ như sau Trong cả Thalassemia và iron deficiency anemia hai truờng hợp đó đều là microcytic anemia thiếu máu tế bào nhỏ nhưng trong Thalassemia thì RBC thuờng cao hơn 5 triệu mm3 trong khi đó thiếu máu vì thiếu sắt iron deficiency anemia thì RBC thường thấp hơn 5 triệu. Ngoài trường hợp này ra thì đếm RBC mất thì giờ vô ích nay theo truyền thống vẫn cứ thế báo cáo vì RBC do máy tự động đếm chả ai hỏi máy cứ thế đếm rồi cứ thế in ra buy one get one free . Nếu chỉ nhìn vào Hematocrit Hct thôi thì có vài giá trị values cần nhớ trung bình ở đàn ông bình thuờng Hct phải bằng hay trên 42 còn đàn bà thì phải bằng hay trên 38