TAILIEUCHUNG - Làm sếp khó mà dễ

Tham khảo tài liệu 'làm sếp khó mà dễ', kỹ năng mềm, kinh nghiệm lãnh đạo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Làm sêp khó mà dê Trở thành nhà quản lý thành sêp là đích ngắm của nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên làm thê nào để khơi dậy quyêt tâm năng lực bản thân để trở thành nhà lãnh đạo tài năng là câu hỏi không dê trả lời. Làm sếp cực kỳ. dễ đó là lời khẳng định gây ngạc nhiên của ông Giản Tư Trung Chủ tịch sáng lập của Tổ hợp PACE. Theo ông chỉ cần đến Sở Kế hoạch và Đầu tư bỏ ra đồng sẽ đương nhiên trở thành một giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty. Nhưng vấn đề ở chỗ muốn mình là vị sếp như thế nào sếp bình thường hay sếp pro mà thôi. Sếp là người quản lý điều hành một doanh nghiệp hay một bộ phận của doanh nghiệp. Vì vậy có sếp lớn sếp vừa sếp nhỏ và sếp - re đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp tất cả mọi người đều có cơ hội làm sếp. Sếp pro không đơn thuần là chức là kết quả của sự bổ nhiệm mà còn là người hành nghề một cách chuyên nghiệp. Đó là người có nghề và rất rành nghề. Đã là nghề thì phải học nhiều và làm nhiều thì mới có thể thành nghề. Đặc biệt đối với những nghề có tính chuyên nghiệp cao thì không chỉ có làm nghề mà thành nghề được mà còn phải được đào tạo một cách rất bài bản rất căn cơ và có hệ thống. Một hình dung đơn giản về công việc của sếp Sếp chiến lược đội ngũ hoặc sếp chiến lược con người hệ thống văn hóa . Tức là trong 24 giờ mỗi ngày sếp chỉ lo giải quyết hai việc hoạch định - chỉ đạo thực hiện - đánh giá thực hiện chiến lược và quản lý đội ngũ về mặt con người hệ thống và văn hóa. Nghe thì có vẻ dễ nhưng để là sếp thì sự đòi hỏi có nhiều. Công thức làm sếp Ông Giản Tư Trung cho hay có rất nhiều bạn trẻ hiện nay muốn làm sếp cho. oai hoặc vì không muốn làm thuê. Thực ra hầu hết các CEO trên thế giới đều là người làm thuê. Ngay Bill Gates cũng là người làm thuê cho Microsoft công ty do chính ông sáng lập. Trong các doanh nghiệp có nhiều người không làm sếp nhưng vẫn có vai trò hết sức quan trọng. Họ thường là những người giỏi về chuyên môn. Những người như thế có thể nhận được mức lương cao hơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.