TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (Tiết 1)

HS biết cách cắt, khâu túi rút dây. -Cắt, khâu được túi rút dây. -HS yêu thích sản phẩm mình làm được. II/ Đồ dùng dạy- học: -Mẫu túi vải rút dây (được khâu bằng mũi khâu thường hoặc khâu đột) có kích thước lớn gấp hai lần kích thước quy định trong SGK. -Vật liệu và dụng cụ cần thiết: +Một mảnh vải hoa hoặc màu (mặt vải hoa rõ để HS dễ phân biệt mặt trái, phải của vải). +Chỉ khâu và một đoạn len (hoặc sợi) dài 60cm. +Kim khâu, kéo cắt vải, thước may, phấn. | CẮT KHÂU THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN Tiết 1 I Mục tiêu -HS biết cách cắt khâu túi rút dây. -Cắt khâu được túi rút dây. -HS yêu thích sản phàm mình làm được. II Đồ dùng dạy- học -Mau túi vải rút dây được khâu bằng mũi khâu thường hoặc khâu đột có kích thước lớn gấp hai lần kích thước quy định trong SGK. -Vật liệu và dụng cụ cần thiết Một mảnh vải hoa hoặc màu mặt vải hoa rõ để HS dễ phân biệt mặt trái phải của vải . Chỉ khâu và một đoạn len hoặc sợi dài 60cm. Kim khâu kéo cắt vải thước may phấn gạch kim băng nhỏ hoặc cặp tăm. III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định Hát. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn . Cắt khâu thêu túi rút dây và nêu mục tiêu bài học. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dân HS quan sát và nhận xét mâu. -GV giới thiệu mẫu túi rút dây hướng dẫn HS quan sát túi mẫu và hình SGK và hỏi Em hãy nhận xét đặc điểm hình dạng và cách khâu từng phần của túi rút dây -GV nhận xét và kết luận Túi hình chữ nhật. Có hai phần thân túi và phần luồn thân túi được khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường hoặc khâu đột. Phần luồn dây có -Chuấn bị đồ dùng học tập -HS quan sát và trả lời. đường nẹp để lồng dây được khâu theo cách khâu viền đường gấp mép vải. Kích thước túi có thể thay đổi tuỳ theo ý thích. -Nêu tác dụng của túi rút dây. Hoạt động 2 GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật. -GV hướng dẫn HS quan sát đến H 9 để nêu các bước trong quy trình cắt khâu túi rút dây. -Hỏi và gọi HS nhắc lại cách khâu viền gấp mép cách khâu ghép hai mép vải. -Hướng dẫn một số thao tác khó như vạch dấu cắt hai bên đường phần luồn dây SG gấp mép khâu viền 2 mép vải phần luồn dây SGK. Vạch dấu và gấp mép tạo đường luồn dây SGK khâu viền đường gấp mép 6b SGK. GV lưu ý khi hướng dẫn một số điểm sau Trước khi cắt vải cần vuốt phang mặt vải. Sau đó đánh dấu các điểm theo kích thước và kẻ nối -HS nêu. -HS quan sát và trả lời. -HS theo dõi. -HS .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG