TAILIEUCHUNG - Ranh giới trong quan hệ công – tư

Trong cuộc sống công việc hiện đại, thật khó để tách bạch rõ rang giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Như bà Winnie Khor – Phó tổng giám đốc Marketing công ty Pepsico Việt Nam đã nói: “Có một giới hạn quá mong manh giữa sự quan tâm của xếp đến công việc và xen vào đời tư của nhân viên”. Vì thế, trong sự quan tâm của xếp đến mỗi nhân viên trong công ty đó có thể chỉ là để tạo ra sự thân tình trong môi trường công việc. Nhưng, nếu như sự thân tình đó. | Ranh giới trong quan hệ công - tư Trong cuộc sống công việc hiện đại thật khó để tách bạch rõ rang giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Như bà Winnie Khor - Phó tổng giám đốc Marketing công ty Pepsico Việt Nam đã nói Có một giới hạn quá mong manh giữa sự quan tâm của xếp đến công việc và xen vào đời tư của nhân viên . Vì thế trong sự quan tâm của xếp đến mỗi nhân viên trong công ty đó có thể chỉ là để tạo ra sự thân tình trong môi trường công việc. Nhưng nếu như sự thân tình đó đi quá lên một chút thôi sẽ trở thành vấn đề can thiệp vào đời sống riêng tư cá nhân. Thậm chí đôi khi sự vô tình của xếp còn có thể gây ra những mâu thuẫn trong gia đình riêng của mỗi người. Như chuyện một người xếp đã đem chuyện của nhân viên ở công ty nói lại với người chồng của nữ nhân viên này. Vậy ở trường hợp là người nhân viên bị ảnh hưởng đó sẽ phải giải quyết sự can thiệp thân thiện này như thế nào để vẹn cả đôi đường cũng thật khó. Chị Đinh Hương - nhân viên kinh doanh của công ty TIC thuộc Tổng công ty Hapro cho rằng cách tốt nhất là người nữ nhân viên đó phải nói chuyện tế nhị với xếp của mình bằng cách gặp trực tiếp xếp và dùng lời lẽ tế nhị để nói chuyện rõ ràng với xếp. Cách tốt nhất là nói thẳng nói một cách tế nhị với xếp - chị Đinh Hương nói - Với kinh nghiệm và chạm và sự hiểu biết của mình không lý do gì xếp lại không nhìn nhận ra điều mình muốn nói . Chị Đinh Hương cũng cho rằng để giải quyết ổn thỏa với chồng người nữ nhân viên đó có thể cùng chồng mình mời xếp đi ăn tối để nói chuyện thân tình và thẳng thắn. Ngoài mối quan hệ đồng nghiệp thì mối quan hệ giữa xếp - tôi còn là mối quan hệ anh em bạn bè. Nếu có sự thân tình trong mối quan hệ này thì thật sự rất tốt. Tuy nhiên điều này tùy thuộc vào sự điều chỉnh của mỗi cá nhân . Mối quan tâm giữa con người với con người vốn xuất phát từ sự chân thành với những mong muốn giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt công việc hơn. Huống chi sự quan tâm của người xếp không chỉ dành riêng cho một ai mà cho tất cả các nhân viên dưới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN