TAILIEUCHUNG - Lymphoma & Rash

Lắm khi mẩn ngứa là một biệu hiệu cuả ung thư. 1. Bnhân đàn bà, caucasian, khoảng 80 tuổi: "ngứa không ngủ đuợc" đã đi khám với 5 dermatologists. Đã hai lần biopsy da, nhưng không định ra bệnh, được cho steroid cream: hơi đỡ, nhưng không hết hẳn. Khoảng 5-6 tháng sau: bnhân bắt đầu sưng chân trái, suốt từ đùi đến cổ chân, siêu âm không thấy cục huyết tĩnh mạch sâu. CAT scan cho thấy hạch nổi lớn ở vùng chậu và sau màng bụng, và mediastinum. Tủy xuơng negative. Bnhân được gửi sang hemato-oncology: chữa. | Lymphoma Rash Lắm khi mẩn ngứa là một biệu hiệu cuả ung thư. 1. Bnhân đàn bà Caucasian khoảng 80 tuổi ngứa không ngủ đuợc đã đi khám với 5 dermatologists. Đã hai lần biopsy da nhưng không định ra bệnh được cho steroid cream hơi đỡ nhưng không hết hẳn. Khoảng 5-6 tháng sau bnhân bắt đầu sưng chân trái suốt từ đùi đến cổ chân siêu âm không thấy cục huyết tĩnh mạch sâu. CAT scan cho thấy hạch nổi lớn ở vùng chậu và sau màng bụng và mediastinum. Tủy xuơng negative. Bnhân được gửi sang hemato-oncology chữa bằng CHOP-Rituximab bnhân nay đã 85 tuổi hoàn toàn khoẻ mạnh tái khám cách đây hai tháng không thấy ung thư hạch non Hodgkin s lymphoma nữa Bnhân sống hoàn toàn bình thường. 2. Đàn bà nay khoảng 81 tuổi 1 cách đây 6 năm rờ thấy có cục ở vú mammogram xác nhận biopsy cho thấy non Hodgkin s lymphoma staging cho thấy có hạch ở nách và khoảng giưã hai phổi - mediastinum- Tủy xuơng positive stage IVa . Cho chữa bằng Cyclophosphamide Vincristine Prednisone 4 chu kỳ PET CAT scan cho thấy ung thư hoàn toàn biến mất. 2 cách đây 2 năm bnhân rờ thấy có hạch ở háng PET CAT scan cho thấy ung thư hạch đang tái phát cho Rituximab trong vòng 2 tháng làm PET CAT lại ung thư hạch hoàn toàn biến mất. 3 Cách đây 6 tháng bnhân bắt đầu nổi mẩn ngứa hai dermatologists cho rằng bị psoriasis có biopsy . Các dermatologists cho steroid cream không hết ngứa . Cách đây 1 tháng cho làm PET CAT ung thư hạch đang trở lại ở cổ nách mediastinum bụng háng khám cơ thể không rờ thấy hạch . So sánh các phim không có phim nưã - hình trong computers cho thấy ung thư hạch kỳ này nhiều hơn và đậm increased FDG uptake hơn . Làm MUGA để đo left ventricular ejection fraction sức đẩy tim trái cho thấy bình thường 60 hôm qua quyết định cho bnhân Cyclophosphamide 75 dosage Doxorubicin 75 dosage vincristine 100 Prednisone 100 Rituximab 100 vì bnhân hơi già cho nên giảm liều Cyclophosphamide và Doxorubicin cho chu kỳ thứ nhất nhưng chu kỳ tới sẽ cho 100 nếu bnhân chịu được . 3. Bnhân đàn ông Caucasian 75 tuổi khoẻ .