TAILIEUCHUNG - Repeat và Restate

Repeat và Restate Jun từ Trung Quốc hỏi: Tôi muốn biết sự khác nhau giữa "repeat" và "restate". Khi nào thì tôi nên dùng "repeat" và "restate"? Xin cảm ơn. | Repeat và Restate Jun từ Trung Quốc hỏi Tôi muốn biết sự khác nhau giữa repeat và restate . Khi nào thì tôi nên dùng repeat và restate Xin cảm ơn. Gareth Rees trả lời Cảm ơn bạn Jun về câu hỏi của bạn và quả là repeat và restate giống nhau ở chỗ cả hai đều có nghĩa là ai đó nhắc lại một điều gì. Tuy nhiên nếu một ai đó repeat - nhắc lại lặp lại - một điều gì họ dùng lại đúng những từ đã dùng khi trước trong khi nếu một ai đó restate - nhắc lại tuyên bố lại -một điều gì họ nhắc lại cùng ý đó nhưng dùng những từ ngữ khác. Việc dùng từ ngữ khác là để nêu rõ ý hơn hoặc nhấn mạnh hơn quan điểm của mình. Đây là điều mà một giảng viên đại học có thể làm để giải thích một lý thuyết phức tạp nào đó hoặc khi một chính trị gia có thể làm khi muốn làm rõ một chính sách mới chẳng hạn. Trong ví dụ sau câu thứ hai khẳng định lại nhắc lại rõ hơn ý của câu thứ nhất The government will reduce income tax next year. We will take less of the money that you earn. Trong khi trong hai câu sau câu thứ hai lặp lại câu thứ nhất The government will reduce income tax next year. We will reduce income tax next .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN