TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 53

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 53', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Model Mã CPU Xung nhịp Vcữre Bộ nhó đệm I Bâng thông L1 L2 CPU toi đa I O Bus Bộ điều khiển bộ nhớ tích hợp Dual core Cooïn Quiet AMD Virtualization Enhanced Công Virus Protection suât tiêu thụ Tease Max Đóng gói Nhàn CPU tjioanganh sifu tintVenice E3 3800 ADA38ŨŨDAA4BP GHz V 128KB 512KB GB s 2000 MHz Kenh doi Khong Có Không Có 80 w 65 C 939 Venice E3 90nm SOI 3500 ADA35ŨŨDAA4BP GHz V 128KB 512KB GB s 2000 MHz Kenh del Không Có Không Có 07 w 65 C 939 Venice E3 90nm SOI 3200 ADA32ŨŨDAA4BP GHz V 128KB 512KB GB s 2000 MHz Kenh doi Không Có Không Có 07 w 65 C 939 Venice E3 90nm SOI 3ŨŨŨ- ADA3ŨŨŨDAA4BP GHz V 128KB 512KB GB s 2000 MHz Kenh doi Không Có Không Có 07 w 65 C 939 Venice E3 90nm SOI Winchester 3500 ADA35ŨŨDIK4BI GHz V 128KB 512KB GB s 2000 MHz Kenh doi Không Có Không Có 07 w 7Ũ C 939 Winchester 90nm SOI 32ÜÛ- ADA32Ũ0DIK4BI GHz V 128KB 512KB GB s 2000 MHz Kenh doi Không Có Không Có 07 w 7Ũ C 939 Winchester 90nm SOI 3ŨŨŨ- ADA3ŨŨŨDIK4BI GHz V 128KB 512KB GB s 2000 MHz Kenh doi Không Có Không Có 07 w 7Ũ C 939 Winchester 90nm SOI Newcastle 3800 ADA3800DEP4AW GHz V 128KB 512KB GB s 2000 MHz Kenh doi Không Có Không Có 89 W 7Ũ C 939 Newcastle 130nm SOI 3500 ADA3500DEP4AW GHz V 128KB 512KB GB s 2000 MHz Kenh doi Không Có Không Có 89 W 7Ũ C 939 Newcastle 130nm SOI 3200 ADA3200DEP4AW GHz V 128KB 512KB GB s 2000 MHz Kenh doi Không Có Không Có 89 W 7Ũ C 939 Newcastle 130nm SOI 3000 ADA3000DEP4AW GHz V 128KB 512KB GB s 2000 MHz Kenh doi Không Có Không Có 89 W 7Ũ C 939 Newcastle 130nm SOI Clawhammer CG 400Ữ ADA4ŨŨŨDEP5AS GHz V 128KB 1MB GB s 2000 MHz Kenh doi Không Có Không Có 89 W 7Ũ C 939 Clawhammer CG 130nm SOI 3800 ADA38ŨŨDEP4AS GHz V 128KB 512KB GB s 2000 MHz Kenh doi Không Có Không Có 89 W 7Ũ C 939 Clawhammer CG 130nm SOI 3500 .