TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - THÊU MÓC XÍCH (2 tiết ) Tiết 2

Hoạt động của giáo viên định: Hát. tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ của HS. bài mới: a)Giới thiệu bài: Thêu móc xích. b)HS thực hành thêu móc xích: * Hoạt động 3: HS thực hành thêu móc xích -HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các bước thêu móc xích. -GV nhận xét và củng cố kỹ thuật thêu các bước: +Bước 1: Vạch dấu đường thêu +Bước 2: Thêu móc xích theo đường vạch dấu . . | THÊU MÓC XÍCH 2 tiết Tiết 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định Hát. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ của HS. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Thêu móc xích. b HS thực hành thêu móc xích Hoạt động 3 HS thực hành thêu móc xích -HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các bước thêu móc xích. -GV nhận xét và củng cố kỹ thuật thêu các bước Bước 1 Vạch dấu đường thêu Bước 2 Thêu móc xích theo đường vạch dấu . -GV nhắc lại một số điểm cần lưu ý ở tiết 1. -GV nêu yêu cầu thời gian hoàn thành sản phàm và cho HS thực hành. -GV quan sát uốn nắn chỉ dẫn cho những HS còn -Chuẩn bị dụng cụ học tập. -HS nêu ghi nhớ. -HS lắng nghe. -HS thực hành thêu cá nhân. lúng túng hoặc thao tác chưa đúng kỹ thuật. Hoạt động 4 Đánh giá kết quả học tập của HS. -GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành. -GV nêu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm Thêu đúng kỹ thuật . Các vòng chỉ của mũi thêu móc nối vào nhau như chuỗi mắt xích và tương đối bằng nhau. Đường thêu phang không bị dúm. Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định. -GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS. xét- dặn dò -Nhận xét sự chuẩn bị tinh thần học tập và kết quả thực hành của HS. -Hướng dẫn HS về nhà đọc trước và chuẩn bị vật liệu dụng cụ theo SGK để học bài Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn . -HS trưng bày sản phẩm. -HS tự đánh giá các sản phẩm theo các tiêu chuẩn trên. -Cả .