TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2010 - THPT Đình Lập

Giúp học sinh đánh giá lại kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm ra đề của giáo viên. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2010 - THPT Đình Lập. Chúc các em thi tốt. | Sở GD – ĐT Lạng Sơn. Trường THPT Đình Lập Họ tên: . Lớp :Chương trình: Ñeà 1 Caâ 1 u TL 2 3 4 5 6 7 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: VẬT LÝ 11 Năm học: 2010-2011 Thời gian:60 phút. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Caâ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 u TL I. Phần chung : (dành cho tất cả các thí sinh) Caâu 1. Trong trường hợp nào sau đây ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm? A. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau. B. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau. C. Hai thanh nhựa đặt gần nhau. D. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau. Caâu 2. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động ξ= 6V R3 và có điện trở trong r = 1Ω. R2 R1 ξ,r Các điện trở R1 = R2=30Ω; R3 =7,5 Ω Điện trở tương đương của mạch ngoài là: A. 6 Ω. B. 67,5 Ω. C. 5 Ω. D. 68,5 Ω. Caâu 3. Câu nào dưới đây nói về các hạt tải điện trong chất bán dẫn là không đúng? A. Các hạt tải điện loại p chủ yếu là các lỗ trống. B. Các hạt tải điện trong bán dẫn loại n chủ yếu là các elêctron dẫn. C. Êlectron dẫn và lỗ trống đều mang điện tích âm và chuyển động ngược chiều điện trường. D. Các hạt tải điện trong các chất bán dẫn luôn bao gồm cả hai loại: electron và lỗ trống. Caâu 4. Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm? A. Điện tích Q. B. Điện tích thử q. C. Khoảng cách r từ Q đến q. D. Hằng số điện môi của môi trường. Caâu 5. Có thể tạo ra một pin điện hóa bằng cách ngâm trong dung dịch muối ăn: A. Một mảnh nhôm và một mảnh kẽm. B. Hai mảnh nhôm. C. Hai mảnh tôn. D. Hai mảnh đồng. Caâu 6. Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng là: A. Giảm đi 3 lần. B. Tăng lên 9 lần. C. Tăng lên 3 lần. D. Giảm đi 9 lần. Caâu 7. Điều kiện để có dòng điện là: A. Chỉ có các vật dẫn điện nối liền với nhau tạo thành mạch điện kín. B. Chỉ cần có hiệu điện thế. C. Chỉ cần có nguồn điện. D.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN