TAILIEUCHUNG - Bài giảng Mô đun 06: Sử dụng internet cơ bản (IU06)

Bài giảng Mô đun 06: Sử dụng internet cơ bản (IU06) cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mạng máy tính và Internet, world Wide Web, sử dụng trình duyệt web Microsoft Internet Explorer, dịch vụ thư điện tử email, một số dịch vụ Internet khác, cài đặt và sử dụng phần mềm diệt virus BKAV Home Edition,. | MÔ ĐUN 06 SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN (IU06) Nội dung Khái niệm mạng máy tính và Internet World Wide Web Sử dụng trình duyệt web Microsoft Internet Explorer Dịch vụ thư điện tử email Một số dịch vụ Internet khác Cài đặt và sử dụng phần mềm diệt virus BKAV Home Edition Nội dung 1 Khái niệm mạng máy tính và Internet Mạng máy tính là gì? Các thành tố của mạng máy tính Phân loại (theo phạm vi) Internet Mạng máy tính Mạng máy tính: Khái niệm: 3 thành tố Thiết bị đầu-cuối: Máy tính điện tử / Thiết bị mạng Đường truyền vật lý Giao thức truyền thông Mục đích Trao đổi thông tin giữa các máy tính Chia sẻ tài nguyên Thiết bị mạng Cạc mạng Cạc mạng (không dây) Bộ chuyển mạch Bộ định tuyến Đường truyền vật lý Là môi trường truyền thông tin giữa các máy tính. Có thể hữu tuyến (cáp truyền) hoặc vô tuyến (ăng-ten thu/phát) Cáp đồng Cáp quang Ăng-ten Giao thức truyền thông Là tập hợp các quy tắc về định dạng,ý nghĩa, cú pháp thông tin trao đổi giữa các máy tính trong mạng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN