TAILIEUCHUNG - Bài giảng Mô đun 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU05)

Bài giảng Mô đun 05 giúp người học hiểu về "Sử dụng trình chiếu cơ bản ". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khởi động Microsoft PowerPoint, màn hình làm việc của Microsoft PowerPoint, thay đổi nền của các Slide, soạn thảo trong PowerPoint, chọn hiệu ứng cho bài soạn, | MÔ ĐUN 05 SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN (IU05) Khởi động Microsoft PowerPoint Màn hình làm việc của Microsoft PowerPoint Thay đổi nền của các Slide Soạn thảo trong PowerPoint Chèn hình ảnh, âm thanh, video Liên kết trong PowerPoint Chọn hiệu ứng cho bài soạn Chạy chương trình (Trình diễn) Lưu bài soạn Mở lại bài soạn Thoát khỏi Microsoft PowerPoint CÁC NỘI DUNG CHÍNH Cách 1: Vào: Start\Programs\Microsoft Office\Microsoft PowerPoint2003 Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Microsoft PowerPoint2003 ở màn hình nền 1. KHỞI ĐỘNG POWERPOINT Thanh tiêu đề Thanh Menu Thanh công cụ Danh sách các Slides Màn hình soạn thảo Thanh công cụ vẽ Drawing Thanh trạng thái 2. MÀN HÌNH LÀM VIỆC CỦA POWERPOINT Khi màn hình làm việc xuất hiện đã có một Slide được mở sẵn. Nếu muốn mở thêm Slide ta chỉ việc nhấn Enter Sau khi khởi động Microsoft PowerPoint một màn hình hiện ra: 3. THAY ĐỔI NỀN CỦA CÁC SLIDE Sau khi chọn Slide Layout ta thấy xuất hiện một bảng chọn Slide Layout nằm ở bên phải của màn hình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN