TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phú Đa

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phú Đa nhằm đánh giá năng lực học tập của các em học sinh lớp 9 môn Sinh học. Đề thi có đáp án chi tiết kèm theo sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập Sinh học chuẩn bị cho bài thi kiểm tra học kỳ 2 sắp tới. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS PHÚ ĐA NĂM HỌC 2017- 2018 Môn: Sinh học – Lớp 9 Thời gian làm bài: 45 phút A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1: Cây có lớp bần dày vào mùa đông là do ảnh hưởng của nhân tố: A. Đất B. Ánh sáng C. Nhiệt độ D. Các cây sống xung quanh Câu 2: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào là quan hệ cộng sinh? A. Ấu trùng trai bám trên da cá B. Vi khuẩn trong nốt sần cây họ đậu C. Địa y bám trên cành cây D. Cây Tầm gửi sống trên cây hồng Câu 3 : Dùng vi khuẩn để sản xuất hoocmon insulin là ứng dụng A. Công nghệ gen B . Công nghệ tế bào C. Phương pháp chọn lọc cá thể D. Phương pháp chọn lọc hàng loạt Câu 4 : Ví dụ nào sau đây không phải là một quần thể sinh vật A. Các cá thể cá trôi cùng sống ở 1 ao B. Các cá thể lúa trong một ruộng C. Các cá thể ốc bươu cùng sống ở 1 ao D. Các cá thể cá trôi ở 2 ao cạnh nhau Câu 5 : Trong các loại tài nguyên sau, thuộc loại tài nguyên tái sinh là : A. Tài nguyên đất B. Dầu mỏ C. Tài nguyên khoáng sản D. Năng lượng gió Câu 6 : Một trong các tác nhân gây ô nhiễm không khí là A. Chất thải rắn C. Khí Biogas B. Khí thải từ hoạt động GTVT D. Nước thải sinh hoạt B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 7 : (1đ): Kĩ thuật gen là gì ? Gồm những khâu chủ yếu nào ? Câu 8: (2đ) a) Nhân tố sinh thái là gì? Kể tên các nhân tố sinh thái? b) Cho các nhân tố sau: ánh sáng, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ, độ ẩm, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây cối, gỗ mộc, gió. Hãy sắp xếp các nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái Câu 9: (2đ) Giả sử có 1 quần xã sinh vật gồm các loại sau: cỏ, thỏ, dê, sâu hại thực vật, hổ, mèo rừng, vi sinh vật, chim sâu a. Hãy viết ra 4 chuỗi thức ăn ở quần xã b. Viết lưới thức ăn, chỉ rõ SV sản xuất, SV tiêu thụ, SV phân giải Câu 10 ( 2đ ): Qua các kiến thức đã học, em hãy cho biết, nước ta đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật? ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM NGHIỆM (3 điểm): mỗi câu đúng được 0,5đ Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.