TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bệnh lý thú y: Chương 6 - TS. Nguyễn Hữu Nam

Nội dung trình bày Bài giảng Bệnh lý thú y: Chương 6 do TS. Nguyễn Hữu Nam biên soạn gồm có: Đại cương, nguyên nhân gây viêm, các phản ứng chính tại ổ viêm, hậu quả của phản ứng tuần hoàn và phản ứng tế bào trong viêm,. . | • CHUYÊN ĐỀ VIÊM – INFLAMMATION • VIÊM VÀ SỰ TU SỬA VẾT THƯƠNG • . NGUYỄN HỮU NAM • Metchnikov, sau khi quan sát hiện tượng di động và nuốt các dị vật của các BCĐNTT, cho rằng trung tâm của phản ứng viêm là sự hoạt động của những tế bào phôi trung diệp thoát mạch và chống lại các vật kích viêm, mà ông gọi là hiện tượng thực bào (phagocytosis). • Theo Ado, viêm là một phản ứng tại chỗ của các mạch quản, TCLK và hệ thần kinh đối với nhân tố gây bệnh. • Theo Vũ Triệu An và một số tác giả thì viêm là một phản ứng bảo vệ của cơ thể mà nền tảng của nó là phản ứng tế bào. Phản ứng này hình thành và phức tạp dần trong quá trình tiến hoá của sinh vật. • • • • • 1. ĐẠI CƯƠNG • Khái niệm: Hiện tượng sưng, nóng, đỏ, đau của viêm đã được đề cập tới trong y học cổ đại và những khái niệm về viêm cũng được hình thành từ rất sớm song lại rất khác nhau. • Conheim, coi viêm là một trạng thái huyết quản. • Viếcsốp cho viêm là một phản ứng cục bộ và là trạng thái tế bào đơn thuần và ông gọi là xâm nhập viêm (infiltrat inflammatio), để chỉ sự có mặt của nhiều thành phần tế bào trong ổ viêm mà ngưòi ta gọi là tế bào viêm. • Như vậy mỗi tác giả đứng ở mỗi góc độ của mình để nhấn mạnh một khía cạnh, một mặt riêng biệt của một quá trình phức tạp - viêm. • Tuy nhiên để hiểu rõ về viêm ta cần trả lời các câu hỏi cụ thể như sau: • - Viêm là gì? • – Viêm để làm gì? • - Viêm xảy ra như thế nào? • – Viêm có từ bao giờ? • Xu hướng hiện nay cho viêm là một quá trình phức tạp, luôn luôn thay đổi, có nhiều tính chất bảo vệ, nhằm duy trì sự hằng định nội môi. Phản ứng này hình thành trong quá trình tiến hoá của sinh giới và bao gồm ba hiện tượng đồng thời tồn tại và liên quan chặt chẽ với nhau: + Rối loạn tuần hoàn. + Rối loạn chuyển hoá - tổn thương mô bào + Tế bào tăng sinh. Như vậy có thể hiểu: Viêm là một phản ứng phức tạp của toàn thân, nhưng lại thể hiện tại cục bộ nhằm chống lại những yếu tố có hại đối với cơ thể. 1 2. NGUYÊN NHÂN GÂY VIÊM • + Hầu hết các nguyên nhân gây bệnh đều

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.