TAILIEUCHUNG - Bài giảng Mô đun 04: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU04)

Bài giảng Mô đun 04: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU04) trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về excel, các thao tác cơ bản trên excel, các khái niệm liên quan, thao tác vào ra workbook, các thao tác cơ bản với workbook, tính toán trong excel, định dang bảng tính, cơ sở dữ liệu trong excel, chèn các đối tượng và biểu đồ, định dạng trang giấy và in ấn. | MÔ ĐUN 04 SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN (IU04) Giới thiệu về Excel Các thao tác cơ bản trên Excel Các khái niệm liên quan Thao tác vào ra WorkBook Các thao tác cơ bản với WorkBook Tính toán trong Excel Định dang bảng tính Cơ sở dữ liệu trong Excel Chèn các đối tượng và biểu đồ Định dạng trang giấy và in ấn Giới thiệu về Excel - Microsoft Excel là là phần mềm xử lý bảng tính chạy trên hệ điều hành Windows. Excel chuyên dùng cho công tác kế toán, văn phòng trong việc thiết kế các bảng tính như bảng lương, bảng thống kê, bảng dự toán,. Hiện nay phiên bản Excel đang sử dụng rộng rãi là Excel 2003,2007,2010. - Một bảng tính của tài liệu Excel là tập hợp các dòng (65536 = 216 dòng) và cột (256 = 28 cột) tạo thành các ô, mỗi ô là một hình chữ nhật được giới hạn bởi các đường kẻ lưới ngang và dọc. Thao tác trên bảng tính có thể tạo ra các báo cáo tổng hợp hoặc phân tích kèm theo các biểu đồ, hình vẽ minh hoạ. Các thao tác cơ bản trên Excel a) .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.