TAILIEUCHUNG - Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục phòng, chống mại dâm thuộc chủ đề chính sách xã hội (đề mục số 4 thuộc chủ đề số 6). | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    33    0    15-06-2021