TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh năm 2017-2018 - Trường THCS Đồng Cương

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh năm 2017-2018 - Trường THCS Đồng Cương giúp các em học sinh tự kiểm tra lại kiến thức môn Sinh học lớp 9 của mình, luyện đề chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 Sinh học sắp tới. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | Trường THCS Đồng Cương Họ & Tên : Lớp : . KIỂM TRA HỌC KÌ II (NĂM HỌC 2017-2018) Môn: Sinh học Lớp 9 I. TRẮC NGHIỆM : Hãy khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng nhất trong các câu sau (2đ) Câu 1: Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì? a/ Quan hệ cạnh tranh khác loài. b/ Quan hệ cạnh tranh cùng loài. c/ Quan hệ cộng sinh. d/ Quan hệ cạnh tranh cùng loài và cả khác loài. Câu 2: Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn biểu hiện mối quan hệ nào trong quần xã? a/ Quan hệ hỗ trợ. b/ Quan hệ dinh dưỡng. c/ Quan hệ cạnh tranh. c/ Chỉ a và c đúng. Câu 3: Cho chuỗi thức ăn đơn giản còn để chỗ trống sau: chuột rắn. Loài nào sau đây điền vào chỗ trống là hợp lý: a/ Mèo. b/ Sâu bọ. c/ Hổ. d/ cá sấu. Câu 4: Hãy chỉ ra nhóm nào sau đây là tài nguyên tái sinh? a/ Nhôm, sắt, nước, dầu mỏ. b/ Khí đốt, than đá, sinh vật biển. c/ Cả a và b đều sai. d/ Cả a và b đều đúng. II – TỰ LUẬN : Câu 1: Quần thể người có đặc điểm nào giống và khác với các quần thể sinh vật khác? Vì sao có sự khác nhau đó? Câu 2: Phân biệt các dạng tài nguyên thiên nhiên? Vì sao phải sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên thiên nhiên? Câu 3: Nguyên nhân gây biến đổi khí hậu?Là học sinh e cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên? BÀI LÀM . . . . . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN