TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh năm 2017-2018 - Trường THCS Đồng Cương

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh năm 2017-2018 - Trường THCS Đồng Cương giúp các em học sinh tự kiểm tra lại kiến thức môn Sinh học lớp 9 của mình, luyện đề chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 Sinh học sắp tới. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | Trường THCS Đồng Cương Họ & Tên : Lớp : . KIỂM TRA HỌC KÌ II (NĂM HỌC 2017-2018) Môn: Sinh học Lớp 9 I. TRẮC NGHIỆM : Hãy khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng nhất trong các câu sau (2đ) Câu 1: Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì? a/ Quan hệ cạnh tranh khác loài. b/ Quan hệ cạnh tranh cùng loài. c/ Quan hệ cộng sinh. d/ Quan hệ cạnh tranh cùng loài và cả khác loài. Câu 2: Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn biểu hiện mối quan hệ nào trong quần xã? a/ Quan hệ hỗ trợ. b/ Quan hệ dinh dưỡng. c/ Quan hệ cạnh tranh. c/ Chỉ a và c đúng. Câu 3: Cho chuỗi thức ăn đơn giản còn để chỗ trống sau: chuột rắn. Loài nào sau đây điền vào chỗ trống là hợp lý: a/ Mèo. b/ Sâu bọ. c/ Hổ. d/ cá sấu. Câu 4: Hãy chỉ ra nhóm nào sau đây là tài nguyên tái sinh? a/ Nhôm, sắt, nước, dầu mỏ. b/ Khí đốt, than đá, sinh vật biển. c/ Cả a và b đều sai. d/ Cả a và b đều đúng. II – TỰ LUẬN : Câu 1: Quần thể người có đặc điểm nào giống và khác với các quần thể sinh vật khác? Vì sao có sự khác nhau đó? Câu 2: Phân biệt các dạng tài nguyên thiên nhiên? Vì sao phải sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên thiên nhiên? Câu 3: Nguyên nhân gây biến đổi khí hậu?Là học sinh e cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên? BÀI LÀM . . . . . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.