TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2010 - THPT Nguyễn Gia Thiều

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2010 - THPT Nguyễn Gia Thiều để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! | Trường THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội Đề 1 Kiểm tra học kỳ I - Năm học 2010-2011 - Môn: Vật lý (11) Bài kiểm tra học kỳ I Họ và tên: . Môn VẬT LÝ (Lớp 11) Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thời gian làm bài: 45 phút SBD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Phần chung cho các ban Bài 1: (4 điểm) a. Phát biểu bản chất dòng điện trong chất khí. Nêu 3 cách có thể làm xảy ra sự phóng điện trong chất khí ở áp suất thường. b. Cho biết tính chất cơ bản của điện trường và các tính chất của đường sức điện. c. Trình bày các đặc điểm (phương, chiều, độ lớn) của vectơ lực tương tác Cu-lông giữa 2 điện tích điểm trong chân không. Bài 2: (3 điểm) Cho 3 điểm ABC lập thành 1 tam giác vuông trong 1 điện trường đều E (hình vẽ). Biết AB = 6 mm, AC = 8 mm, UCA = 12 V. a. Tính độ lớn cường độ điện trường E và tính hiệu điện thế UCB và UBA. b. Một điện tích q = - C nằm cân bằng trong điện trường. Xác định véc tơ lực điện tác dụng lên q và tính khối lượng của nó. Lấy g = 10 m/s2. c. Tính công mà lực điện thực hiện khi q đi từ C đến A. C q B A E E, r + - II. Phần dành riêng cho mỗi ban (3 điểm) K Bài 3: Dành cho ban Cơ bản A Cho mạch điện như hình vẽ: Biết 2 acquy có cùng suất điện động E = 3V, điện trở trong r = 1 Ω; R1 R1 = 5,25 Ω, R2 = 6 Ω, đèn Đ có ghi 4,5V – 3W. Các dây nối và khoá K có điện trở không đáng kể. a. Tính suất điện động, điện trở trong của bộ nguồn. b. Khi K đóng, hãy tính: 1. Điện trở của đèn và điện trở mạch ngoài. 2. Cường độ dòng điện qua mạch chính và UAB và cho biết đèn sáng thế nào. c. Tính cường độ dòng điện qua bộ nguồn và hiệu điện thế giữa 2 đầu bộ nguồn khi K mở. Bài 4: Dành cho ban KHTN Cho mạch điện như hình vẽ: Biết 6 acquy có cùng suất điện động E = 3V, điện trở trong r = 1 Ω, đèn Đ có ghi 6V – 3W, R2 = 2 Ω, R3 = 4 Ω và đèn Đ sáng bình thường. Cho Ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể, . a. Tính suất điện động, điện trở trong của bộ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.