TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2016-2017 - Sở GD&ĐT Vĩnh Long - Mã đề 668

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2016-2017 của Sở GD&ĐT Vĩnh Long Mã đề 668 dưới đây. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 Môn: LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề kiểm tra có 5 trang) Mã đề thi 668 Câu 1: Sự kiện nào sau đây “tạo điều kiện cho ta kéo dài thời gian hòa hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng chuẩn bị bước vào kháng chiến toàn quốc” ? A. Bản Tạm ước 14/9/1946. B. Hiệp ước Hoa- Pháp 28/2/1946. C. Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946. D. Đàm phán Phôngtennơblô 6/7/1946. Câu 2: Khu giải phóng Việt Bắc bao gồm các tỉnh: A. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Thái nguyên, Tuyên Quang. B. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Thái nguyên, Tuyên Quang và một số vùng thuộc các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên. C. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Nội, Thái nguyên, Tuyên Quang. D. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Nội, Thái nguyên, Tuyên Quang và một số vùng thuộc các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên. Câu 3: Ngày 18/12/1946 đánh dấu sự kiện A. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ. B. Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng chiến đấu và để Pháp giữ gìn trật tự ở Hà Nội. C. Cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu bùng nổ ở Hà Nội. D. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác truyền đi cả nước. Câu 4: Hai căn cứ địa đầu tiên của cách mạng nước ta là A. Bắc Sơn- Võ Nhai, Cao Bằng. B. Bắc Sơn-Võ Nhai, Cao- Bắc- Lạng- Hà -Thái- Tuyên. C. Cao- Bắc- Lạng, Hà -Thái- Tuyên. D. Bắc Sơn- Võ Nhai. Câu 5: Sau cách mạng tháng Tám 1945, để khắc phục nạn đói, về lâu dài, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi A. Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa! B. vận động xây dựng “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng”. C. “nhường cơm sẻ áo”. D. lập “Hũ gạo cứu đói”, “Ngày đồng tâm”. Câu 6: ‘‘Chấn hưng nội hóa’’, ‘‘bài trừ ngoại hóa’’ là chủ trương của tư sản Việt Nam nhằm: A. Tẩy chay tư sản Hoa kiều, vận động người Việt Nam chỉ mua hàng của người Việt Nam. B. Tẩy chay tư sản người Pháp, vận động người Việt Nam chỉ mua .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.