TAILIEUCHUNG - Bài giảng Mô đun 03: Xử lý văn bản cơ bản (IU03)

Bài giảng Mô đun 03: Xử lý văn bản cơ bản (IU03) cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Word, các thao tác cơ bản trong Word, môi trường soạn thảo tiếng Việt,.! | MÔ ĐUN 03 XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN (IU03) Microsoft Word 2010 là một chương trình soạn thảo văn bản đa năng cung cấp cho người dùng một lượng lớn các tính năng độc đáo và đa dạng. quan về Word Có thể khởi động bằng một trong các cách sau đây: Cách 1: D_Click biểu tượng của Word trên màn hình Cách 2: Start/All Programs/Microsoft Office Khởi động Microsoft Word Màn hình làm việc của Sau khi khởi động Word, ta sẽ thấy được màn hình làm việc của Word như sau: Các chế độ hiển thị màn hình Word Word cho phép nhiều chế độ hiển thị màn hình rất phong phú và đa dạng để phục vụ cho những công việc khác nhau của việc soạn thảo văn bản. Thông thường khi soạn thảo một văn bản Word cung cấp các chế độ hiển thị như sau: - Normal: Chế độ thông thường của màn hình soạn thảo Word. Chế độ này không hiển thị các lề, các tiêu đề đầu trang hay cuối trang. - Web Layout: Chế độ hiển thị văn bản cho các trang Web hay cho việc đọc trực tuyến các tài liệu Word thông thường. Văn bản hiển .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.