TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 2 môn Vật lý lớp 11 - Sở GD & ĐT Quảng Nam - Mã đề 1

Hãy tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Vật lý lớp 11 - Sở GD & ĐT Quảng Nam - Mã đề 1 để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. | Sở GD – ĐT Quảng Nam Trường THPT Cao Bá Quát Đề 1: KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: Vật lý- Khối 11 ( Thời gian làm bài 60 phút) 1/ Treo đoạn dây dẫn có chiều dài l = 4cm, có khối lượng 2g bằng hai sợi dây mảnh nhẹ sao cho dây dẫn nằm cảm ứng từ của từ trường có phương thẳng đứng, hướng xuống dưới, có độ lớn B = 0,1T và dòng điện chạy trong dây dẫn có cường độ 5 3 A. Lấy g = 10m/s2. Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là a 600 b 750 c 450 d 300 2/ Một khung dây phẳng có diện tích 20cm2, đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong thời gian 0,1s. Suất điện động xuất hiện trong khung là V. Số vòng dây của khung là a 200 vòng b 100 vòng c 2000 vòng d 50 vòng 3/ Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh nhỏ hơn vật 2 lần và cách vật 45cm. Tiêu cự của thấu kính là a 30cm b 90cm c 20cm d 10cm 4/ Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh thật lớn gấp 2 lần vật. Nếu thay thấu kính trên bằng thấu kính phân kỳ có cùng độ lớn tiêu cự, đặt tại vị trí của thấu kính hội tụ thì độ phóng đại của ảnh là a 5/2 b 1/2 c 2/5 d 2 5/ Hệ gồm 2 thấu kính hội tụ có tiêu cự lần lượt là f1 = 15cm và f2 = 30cm ghép đồng trục và ghép sát nhau. Vật sáng AB đặt trước hệ thấu kính và cách hệ thấu kính một đoạn 15cm. Ảnh cuối cùng tạo bởi hệ thấu kính là a ảnh ảo, lớn hơn vật 2 lần b ảnh thật, bằng 2/5 vật c ảnh thật, lớn hơn vật 2 lần d ảnh ảo, bằng 1/2 vật 6/ Một người mắt bị tật phải đeo kính có độ tụ 2dp sát mắt để nhìn được vật gần nhất cách mắt 25cm. Nếu người đó đeo kính có độ tụ 1dp sát mắt thì có thể nhìn rõ vật gần nhất cách mắt bao nhiêu? a 33,33cm b 40cm c 27,5cm d 26,7cm 7/ Một dây dẫn có chiều dài 50cm, dòng điện chạy trong dây dẫn có cường độ 4A. Đặt dây dẫn trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với đường sức từ một góc 600 thì lực từ tác dụng lên dây dẫn là F = 2 3 .10-2N. Độ lớn cảm ứng từ B là a 2 3 .10-2 T b T c T d 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.