TAILIEUCHUNG - Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 9: Chiến lược truyền thông" giúp người học có thể: Trình bày được khái niệm chiêu thị và các công cụ chiêu thị, phân biệt được sự khác nhau giữa truyền thông marketing trực tiếp và đại chúng, phân biệt được sự khác nhau giữa chiến lược chiêu thị đẩy và kéo. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 9: CHIẾN LƯỢ TRUYỀN THÔN MỤC TIÊU CHƯƠNG 9 ình bày được khái niệm chiêu thị và các công cụ chiêu thị ân biệt được sự khác nhau giữa truyền thông marketing tr p và đại chúng ân biệt được sự khác nhau giữa chiến lược chiêu thị đẩy và o NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG 9 Hỗn hợp chiêu thị Truyền thông marketing Xây dựng chương trình truyền thông marketi Chiến lược chiêu thị tích hợp Các công cụ truyền thông marketing TÓM TẮT CHƯƠNG 8 THẢO LUẬN ạn cố gắng sản xuất (hoặc cung ứng) một sản ph i nghe điện thoại thực sự chất lượng và bạn bán BẠN CẦN PHẢI THỰC HIỆN CÁC HOẠT i một địa điểm phù hợp, có đông khách đến mu ỘNG ĐỂ “KỂ” CHO ng với CHIÊU một mứcTHỊ giá xứng đáng với trải KHÁCH nghiệm ÀNG mang CỦA đến. BẠN VỀ SẢN PHẨM-DỊCH VỤ CỦA MÌNH Nếu chỉ như thế thì bạn có nghĩ rằng sản phẩm he này sẽ thu hút được khách hàng và bán chạy ược hay không? Giải .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.