TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2016-2017 - Sở GD&ĐT Vĩnh Long - Mã đề 445

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2016-2017 của Sở GD&ĐT Vĩnh Long - Mã đề 445 sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Lịch sử và những bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi này. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 Môn: LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề kiểm tra có 5 trang) Mã đề thi 445 Câu 1: ‘‘Chấn hưng nội hóa’’, ‘‘bài trừ ngoại hóa’’ là chủ trương của tư sản Việt Nam nhằm: A. Tẩy chay tư sản người Pháp, vận động người Việt Nam chỉ mua hàng của người Đông Dương. B. Tẩy chay tư sản Hoa kiều, vận động người Việt Nam chỉ mua hàng của người Việt Nam. C. Tẩy chay tư sản người Pháp- Hoa- Nhật, vận động người Việt Nam chỉ mua hàng của người Đông Dương. D. Tẩy chay tư sản người Nhật, vận động người Việt Nam chỉ mua hàng của người Việt Nam. Câu 2: Thực dân Pháp mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai bằng sự kiện gì? A. Đánh úp vào Sở chỉ huy Ủy ban Nam Bộ. B. Ngày 2/9/1945 xả sung vào dân chúng, làm 47 người chết và nhiều người bị thương. C. Đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ. D. Ngày 2/9/1945 nổ súng đánh chiếm Sài Gòn- Chợ Lớn. Câu 3: Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng là A. Đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền. B. Không thành công, cũng thành nhân. C. Trước làm dân tộc cách mạng, sau làm thế giới cách mạng. D. Tự do- Bình đẳng- Bác ái. Câu 4: Cơ quan nào sau đây nói về vai trò của Hội đồng Bảo An? A. Cơ quan gồm đại diện các nước thành viên, có quyền bình đẳng thảo luận các vấn đề quan trọng hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương Liên Hợp Quốc qui định. B. Cơ quan hành chính- tổ chức của Liên Hợp Quốc. C. Cơ quan giữ vai trò giải quyết các tranh chấp quốc tế. D. Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Câu 5: Hội nghị nào sau đây của Đảng đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước ? A. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 7/1936. B. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 10/1930. C. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 11/1939. D. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.