TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2016-2017 - Sở GD&ĐT Vĩnh Long - Mã đề 347

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2016-2017 của Sở GD&ĐT Vĩnh Long - Mã đề 347 sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Lịch sử và những bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi này. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 Môn: LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề kiểm tra có 5 trang) Mã đề thi 347 Câu 1: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 đã thành lập A. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. B. Mặt trận dân chủ Đông Dương. C. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. D. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Câu 2: Sự kiện nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người ? A. Trung Quốc phóng thành công tàu “Thần Châu 5” đưa nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào không gian vũ trụ. B. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo. C. Mĩ phóng thành công tàu vũ trụ đưa người lên mặt trăng năm 1969. D. Liên xô phóng thành công tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ bay vòng quanh trái đất. Câu 3: Trong thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945, nguyên nhân nào quan trọng nhất? A. Truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc. B. Có Đảng lãnh đạo, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối cách mạng đúng đắn. C. Toàn Đảng, toàn dân nhất trí đồng lòng, chớp đúng thời cơ. D. Hồng quân Liên Xô, quân Đồng minh đánh bại phát xít tạo thời cơ cho nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa. Câu 4: Khu giải phóng Việt Bắc bao gồm các tỉnh: A. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Thái nguyên, Tuyên Quang và một số vùng thuộc các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên. B. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Thái nguyên, Tuyên Quang. C. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Nội, Thái nguyên, Tuyên Quang và một số vùng thuộc các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên. D. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Nội, Thái nguyên, Tuyên Quang. Câu 5: Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng là A. Đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền. B. Không thành công, cũng thành nhân. C. Trước làm dân tộc cách mạng, sau làm thế giới cách mạng. D. Tự do- Bình đẳng- Bác ái. Câu 6: Chọn sự kiện đúng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.