TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2013 - THPT Cần Thạnh

Để giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2013 - THPT Cần Thạnh dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi. | S V T T TRƢỜNG THPT CẦN THẠNH ĐỀ KIỂM THI HỌC KỲ I - NH: 2013-2014 ôn: Vật lí Khối: 11 Ban: cơ bản chuẩn Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) I- Lý thuyết 5 điểm Câu 1 ( 1,25 điểm ) Phát biểu định luật bảo toàn điện tích. Nếu khoảng cách giữa 2 điện tích điểm tăng lên 1,5 lần thì lực tương tác giữa 2 điện tích đó tăng hay giảm bao nhiêu lần? Vì sao? Câu 2 ( 1,5 điểm ) Tụ điện dùng để làm gì? Nếu hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện tăng lên thì điện dung và điện tích của điện sẽ thay đổi như thế nào? Vì sao? Câu 3 ( 1 điểm ) Viết công thức công của lực điện trong điện trường đều. êu đặc điểm của công đó? Câu 4 ( 1,25 điểm ) òng điện không đổi là gì? òng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt điện tích nào? Viết biểu thức định luật Jun-len-xơ. II- Bài tập 5 điểm Bài ( 1,5 điểm ) Q q E F ai điện tích điểm cách nhau 3 cm trong ch n không như hình vẽ ường đ điện trường do điện tích g y ra tại q là 3 V m, thì lực điện tác dụng lên điện tích q là -3 F = N. Tính điện tích q, A B Bài 2 ( 1điểm ) ai bản kim loại ph ng , B có tích điện và đặt song song như hình vẽ. E oi điện trường giữa 2 bản là đều 25 V m Tính hiệu điện thế UAB và UBA 2cm Bài 3 (1 điểm ) Tính suất điện đ ng của nguồn điện. Biết rằng khi dịch chuyển m t điện lượng 1, -3 giữa hai bản của cực bên trong nguồn điện thì lực lạ thực hiện m t công là 9 mJ. ξ r Bài 4 ( 1,5 điểm ) ho sơ đồ mạch điện như hình vẽ R1 ξ = 6V, r 2 Ω R1 = 6Ω, R2 12Ω è èn ghi 6V-1,5W R2 n1 iệu điện thế ở 2 cực của nguồn điện là 5,6V Tính: a) ường đ dòng điện chạy qua nguồn điện, cường đ dòng điện chạy qua điện trở R1 và R2 b) iện năng tiêu thụ thực tế của bóng đèn trong 1 giờ ( 1 điểm ) ( ,5 điểm) ********************************************************************** áp án và thang điểm: hần lý thuyết i dung Câu 1 2 3 4 Bài 1 2 Thang điểm hát biểu định luật bảo toàn điện tích iảm 4 9 lần ( ,44 lần ) vì F tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách Tụ điện dùng để tích điện và phóng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.