TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình An

Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình An nhằm giúp các em củng cố lại nội dung đã học trong chương trình học kỳ 2 của bộ môn Ngữ Văn và phục vụ cho công tác giảng dạy, biên soạn đề thi của thầy cô. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2017-2018 MÔN: NGỮ VĂN KHỐI 9 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1. ( điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: “Mỗi một người đều có vai trò trong cuộc đời này và đều đáng được ghi nhận. Đó là lý do để chúng ta không vì thèm khát vị thế cao sang này mà rẻ rúng công việc bình thường khác. Cha mẹ ta phần đông đều làm những công việc rất bình thường. Và đó là một thực tế mà chúng ta cần nhìn thấy. Để trân trọng. Không phải để mặc cảm. Để bình thản tiến bước. Không phải để tự ti. Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt thì ai sẽ quét rác trên những đường phố? Nếu tất cả đều là bác sĩ nổi tiếng thế giới thì ai sẽ là người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất cả đều là nhà khoa học thì ai sẽ là người tưới nước những luống rau? Nếu tất cả đều là kỹ sư phần mềm thì ai sẽ là người gắn những con chíp vào máy tính?” (Trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân, NXB Hội nhà văn) - Cho biết nội dung chính của đoạn trích. (1 điểm) - Xác định và gọi tên ít nhất 02 phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn trích trên. (1 điểm) - Theo em, chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với “những công việc rất bình thường” trong cuộc sống? (nêu ngắn gọn, tối đa 5 câu) (2 điểm) Câu 2. ( điểm) Hãy làm sáng tỏ khát vọng sống đẹp, sống có ích, sống cống hiến cho đời qua một số văn bản mà em đã học trong sách giáo khoa Ngữ văn 9, từ đó xây dựng thái độ sống đúng đắn của thanh niên ngày nay./. ----- Hết ----Họ và tên học sinh: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2017-2018 MÔN: NGỮ VĂN KHỐI 9 Câu 1. (4điểm) - HS xác định vấn đề chính được nêu trong đoạn trích: mỗi người đều có giá trị, công việc nào dù là bình thường cũng đều đáng quý, đáng trân trọng (1 điểm) - HS xác định và gọi đúng tên ít nhất 02 phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn trích. (1 điểm) VD: Phép thế “đó là”; phép nối “và”, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.