TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2016-2017 - Sở GD&ĐT Vĩnh Long - Mã đề 112

Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2016-2017 của Sở GD&ĐT Vĩnh Long - Mã đề 112 dưới đây sẽ giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi chuẩn bị cho kì thi đạt kết quả cao. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 Môn: LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề kiểm tra có 5 trang) Mã đề thi 112 Câu 1: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 đã thành lập A. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. B. Mặt trận dân chủ Đông Dương. C. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. Câu 2: Hai căn cứ địa đầu tiên của cách mạng nước ta là A. Cao- Bắc- Lạng, Hà -Thái- Tuyên. B. Bắc Sơn- Võ Nhai. C. Bắc Sơn- Võ Nhai, Cao Bằng. D. Bắc Sơn-Võ Nhai, Cao- Bắc- Lạng- Hà -Thái- Tuyên. Câu 3: Hội nghị nào sau đây của Đảng đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước ? A. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 7/1936. B. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 11/1939. C. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 10/1930. D. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương tháng 5/1941. Câu 4: Những địa phương giành chính quyền muộn nhất trong cách mạng tháng Tám 1945 là? A. Hà Tiên, Phú Quốc. B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. C. Hà Tiên, Phú Quốc, Kiên Giang. D. Đồng Nai Thượng và Hà Tiên. Câu 5: Tổ chức nào sao đây là tiền thân của Liên Minh châu Âu (EU) ? A. Là sự hợp nhất của các tổ chức Cộng đồng than-thép châu Âu, Cộng đồng châu Âu, Cộng đồng kinh tế châu Âu. B. Là sự hợp nhất của các tổ chức Cộng đồng châu Âu, Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu, Cộng đồng kinh tế châu Âu. C. Là sự hợp nhất của các tổ chức Cộng đồng than-thép châu Âu, Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu, Cộng đồng châu Âu. D. Cộng đồng châu Âu. Câu 6: Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn Độc lập và tuyên bố thành lập A. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. B. Nước Việt Nam Cộng hòa. C. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. D. Nước Cộng hòa nhân nhân Việt Nam. Câu 7: Sự kiện nào sau đây “tạo điều kiện cho ta kéo dài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.