TAILIEUCHUNG - Bài giảng Mô đun 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản (IU01)

Bài giảng Mô đun 01 giúp người học hiểu về "Hiểu biết về CNTT cơ bản". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các khái niệm cơ bản, thông tin và biểu diễn thông tin trong máy tính, các loại máy tính, cấu trúc cơ bản của máy tính, cấu tạo của một máy tính cá nhân, | MÔ ĐUN 01 HIỂU BIẾT VỀ CNTT CƠ BẢN (IU01) I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Khái niệm về tin học: Tin học là ngành khoa học công nghệ nghiên cứu các phương pháp, các quá trình xử lý thông tin một cách tự động dựa trên phương tiện kỹ thuật là máy tính điện tử. 2. Máy tính điện tử: MÔ ĐUN 01 HIỂU BIẾT VỀ CNTT CƠ BẢN Là một thiết bị điện tử dùng để lưu trữ và xử lý thông tin theo các chương trình định trước do con người định ra. II. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 1. Khái niệm về thông tin: Bất cứ thông báo hay một tín hiệu gì đều được coi là một thông tin. Việc trao đổi hay tiếp nhận thông tin theo nghĩa thông thường được con người trao đổi theo nhiều cách khác nhau (thính giác, thị giác, khứu giác ). MÔ ĐUN 01 HIỂU BIẾT VỀ CNTT CƠ BẢN 2. Biểu diễn thông tin trong máy tính: Do máy tính được chế tạo dựa trên các thiết bị điện tử chỉ có hai trạng thái đóng và mở, tương ứng với hai số 0 và 1. Nên để lưu trữ thông tin trong máy, máy tính dùng hệ đếm nhị phân (Binary) tức .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.