TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 2 môn Vật lý lớp 11 - Mã đề 171

Cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Vật lý lớp 11 - Mã đề 171 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ 11 Thời gian 45 phút ( 30 câu trác nghiệm) Họ,tên thí sinh .Lớp Mã đề: 171 Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là đúng?Từ trường không tương tác với điện tích chuyển động. điện tích đứng yên. C. nam châm đứng yên. châm chuyển động. Câu biểu nào dưới đây là đúng?Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường góc với đường sức từ. theo hướng của đường sức từ. theo hướng của lực từ có hướng xác định. Câu 3. Phát biểu nào dưới đây là đúng? Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ bằng 0. lệ với chiều dài ống dây. đồng đều. lệ với tiết diện ống dây. Câu biểu nào dưới đây là sai? Lực Lo-ren-xơ góc với từ trường. góc với vận tốc. phụ thuộc vào hướng của từ trường. thuộc vào dấu của điện tích. Câu luật Len-xơ là hệ quả của định luật bảo toàn điện. tích. lượng. lượng. Câu một mạch kín phẳng quay xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng chứa mạch trong một từ trường ,thì suất điện động cảm ứng đổi chiều một lần trong A. 1 vòng quay. B. 2 vòng quay. C. 1/2 vòng quay. D. 1/4 vòng quay. Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là sai?Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi điện tăng nhanh. điện giảm nhanh. điện có giá trị lớn. điện biến thiên nhanh. Câu luận nào sau đây là sai? suất tuyệt đối của mọi môi trường trong suốt đều lớn hơn 1. suất tuyệt đối của chân không được qui ước là 1. suất tuyệt đối cho biết vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường chậm hơn trong chân không bao nhiêu lần. suất tỉ đối giữa hai môi trường cũng luôn luôn lớn hơn 1. Câu môi trường trong suốt có chiết suất lần lượt là n1= 2; n2= 1,5 ; n3=1 . Trường hợp nào sau đây không thể có phản xạ toàn phần nếu ánh sáng đi từ trường 1 sang môi trường 2. trường 1 sang môi trường 3. trường 2 sang môi trường 3. trường 3 sang môi trường .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.