TAILIEUCHUNG - Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 4: Hành vi khách hàng giúp người học hiểu các định nghĩa thị trường người tiêu dùng, trình bày được mô hình hành vi người tiêu dùng, liệt kê được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và quá trình quyết định mua của người tiêu dùng cá nhân. . | MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 4: HÀNH VI KHÁCH HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC TIÊU CHƯƠNG 4 MỤC TIÊU CHƯƠNG 4 THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI MUA HÀNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG MacHead? Macolyte? Nhờ sự thấu hiểu người tiêu dùng, Apple đã tạo ra những khách hàng trung thành và gắn bó với thương hiệu THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG AI LÀ NGƯỜI MUA CÁC SẢN PHẨM CỦA APPLE? Đó là các cá nhân (học sinh, nhân viên, người lao động ) và hộ gia đình mua sản phẩm của Apple để sử dụng cho nhu cầu giải trí hay thông tin liên lạc MÔ HÌNH HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Hộp đen của người mua - Các đặc điểm của người mua - Quy trình quyết định của người mua Môi trường Yếu tố marketing Khác Sản phẩm Kinh tế Giá cả Công nghệ Phân phối Xã hội Chiêu thị Văn hóa Phản ứng của người mua Quan điểm và sở thích mua hàng Hành vi mua hàng: mua gì, khi nào, ở đâu và bao nhiêu Quan điểm về mối liên hệ giữa thương hiệu và công ty NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI CỦA NTD Tuổi và giai

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.