TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2013 - Sở GD & ĐT Đồng Tháp

Giúp học sinh đánh giá lại kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm ra đề của giáo viên. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2013 - Sở GD & ĐT Đồng Tháp. Chúc các em thi tốt. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 01 trang) KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2013-2014 Môn thi: VẬT LÝ - Lớp 11 Ngày thi: 20 /12/2013 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I. (1,0 điểm) Phát biểu định luật bảo toàn điện tích. Câu II. (1,0 điểm) Dòng điện không đổi là gì? Viết công thức tính cường độ dòng điện của dòng điện không đổi. Câu III. (1,0 điểm) Nêu bản chất của dòng điện trong kim loại. Câu IV. (1,0 điểm) Phát biểu định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường Câu V. (3,0 điểm) Tại hai điểm A, B cách nhau 15 cm trong không khí có đặt hai điện tích điểm q1 = C, q2 = C. 1) Tìm cường độ điện trường do mỗi điện tích q1, q2 này gây ra tại điểm C, biết điểm C nằm trên đường thẳng AB và AC = 20 cm, BC = 5 cm. 2) Tìm cường độ điện trường tổng hợp của hai điện tích điểm q1,q2 tại C. Câu VI. ( 1,0 điểm) Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có dòng điện 4 A chạy qua. Biết bạc có A = 108 g/mol, n = 1, số Fa-ra-đây: F=96500 C/mol. Tìm khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây. II. PHẦN RIÊNG - Tự chọn (2,0 điểm) Thí sinh chỉ chọn một trong hai câu (câu hoặc câu ) Câu . Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Một nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong 2 , mắc với mạch ngoài là một biến trở R để tạo thành một mạch kín. 1)Tìm cường độ dòng điện chạy qua điện trở R khi R 2 . 2)Tìm R để công suất tiêu thụ trên R bằng 4 W. Câu . Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó nguồn điện có suất điện động e = 48 V; điện trở trong r = 0; R1 = 2 ; R2 = 8 ; R3 = 6 ; R4 = 16 , điện trở của các dây nối không đáng kể. 1) Tính cường độ dòng điện chạy qua nguồn điện. 2) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M và N. HẾT. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2013-2014 Môn thi: Vật lý - Lớp 11 Ngày thi: 20 /12/2013 HƯỚNG DẪN CHẤM .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.