TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - THÊU MÓC XÍCH (2 tiết )

HS biết cách thêu móc xích và ứng dụng của thêu móc xích. -Thêu được các mũi thêu móc xích. -HS hứng thú học thêu. II. Đồ dùng dạy- học: -Tranh quy trình thêu móc xích. -Mẫu thêu móc xích được thêu bằng len (hoặc sợi) trên bìa, vải khác màu có kích thước đủ lớn (chiều dài đủ thêu khoảng 2 cm) và một số sản phẩm được thêu trang trí bằng mũi thêu móc xích. -Vật liệu và dụng cụ cần thiết: +Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu, có kích thước 20 cm x 30cm | THÊU MÓC XÍCH 2 tiết I. Mục tiêu -HS biết cách thêu móc xích và ứng dụng của thêu móc xích. -Thêu được các mũi thêu móc xích. -HS hứng thú học thêu. II. Đồ dùng dạy- học -Tranh quy trình thêu móc xích. -Mau thêu móc xích được thêu bằng len hoặc sợi trên bìa vải khác màu có kích thước đủ lớn chiều dài đủ thêu khoảng 2 cm và một số sản phàm được thêu trang trí bằng mũi thêu móc xích. -Vật liệu và dụng cụ cần thiết Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu có kích thước 20 cm x 30cm. Len chỉ thêu khác màu vải. Kim khâu len và kim thêu. Phấn vạch thước kéo. III. Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ồn định Hát. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Thêu móc xích và nêu mục tiêu bài học. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dân HS quan sát và nhận xét mâu. -GV giới thiệu mẫu thêu hướng dẫn HS quan sát hai mặt của đường thêu móc xích mẫu với quan sát H. 1 SGK để nêu nhận xét và trả lời câu hỏi -Em hãy nhận xét đặc điểm của đường thêu móc xích -GV tóm tắt Mặt phải của đường thêu là những vòng chỉ nhỏ móc nối tiếp nhau giống như chuôi mắt xích của sợi dây chuyền . -Chuấn bị đồ dùng học tập - HS quan sát mẫu và SGK. - HS trả lời. -HS lắng nghe. Mặt trái đường thêu là những mũi chỉ bằng nhau nối tiếp nhau gần giống các mũi khâu đột mau. -Thêu móc xích hay còn gọi thêu dây chuyền là cách thêu để tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp nhau giống như chuôi mắt xích. -GV giới thiệu một số sản phàm thêu móc xích và hỏi Thêu móc xích được ứng dụng vào đâu -GV nhận xét và kết luận dùng thêu trang trí hoa lá cảnh vật lên cổ áo ngực áo vỏ gối khăn . . Thêu móc xích thường được kết hợp với thêu lướt vặn và 1 số kiểu thêu khác. Hoạt động 2 GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật. - GV treo tranh quy trình thêu móc xích hướng dẫn HS quan sát của H2 SGK. -Em hãy nêu cách bắt đầu thêu -Nêu cách thêu mũi móc xích thứ ba thứ tư thứ năm. -HS quan sát các mẫu thêu. -HS trả lời SGK. -HS trả lời .