TAILIEUCHUNG - Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 3: Môi trường marketing giúp người học có thể nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài. | MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG MARKETING TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC TIÊU CHƯƠNG 3 MT VI MÔ MÔI TRƯỜNG VI MÔ MÔI TRƯỜNG VI MÔ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CÔNG TY YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NHÀ CUNG CẤP Cung cấp các nguồn lực cần thiết cho công ty sản xuất hàng hóa và dịch vụ: nguyên vật liệu, nhân lực, công nghệ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TRUNG GIAN MARKETING YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KHÁCH HÀNG CÔNG TY YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH AVOID HEAD–ON COMPETITION ! YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CÔNG CHÚNG CÔNG CHÚNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Công ty của các bạn kinh doanh mặt hàng dầu gội đầu. Sau khi phân tích môi trường bên trong, bạn có các kết quả sau: DN là thương hiệu khá mạnh, có cảm tình tốt với KHMT DN mới nghiên cứu ra được mùi hương mới, chưa xuất hiện DN mới nhập khẩu dây chuyền sản xuất mới Nhà cung ứng đang có quyền lực lớn, DN không có lợi thế đàm phán, giá NVL cao Có quan hệ tốt với kênh phân phối, độ phủ mạnh Có quan hệ tốt với các tổ chức XH, truyền thông Tài chính và ngân sách marketing hạn hẹp BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CAO TRUNG BÌNH THẤP CAO 1 2 3 TRUNG BÌNH 4 5 6 THẤP 7 7 8 Chất lượng Giá cả Chúng ta có thể sử dụng chiến lược nào để có thể cạnh tranh với dầu gội đầu Rejoice của P&G? MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ MT VĨ MÔ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẨU Tháp dân số Việt Nam 1950 - 2050 YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ Bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu của khách hàng và tạo ra những kiểu tiêu dùng khác nhau YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN HẬU QUẢ? YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ SẼ DẪN ĐẾN YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA XÃ HỘI YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - LUẬT PHÁP KẾT THÚC CHƯƠNG 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.