TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 13 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 13: Tài trợ dài hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại nợ dài hạn, đặc trưng của hợp đồng vay nợ, trái phiếu có lãi suất zeros, xếp hạn trái phiếu, tồn tại nhiều loại CK khác nhau, các nhân tố ảnh hưởng đến QĐ tài trợ dài hạn, luân hồi vốn CK. . | Chương 13 TÀI TRỢ DÀI HẠN 1 13. Tài trợ dài hạn Các loại nợ dài hạn Đặc trưng của hợp đồng vay nợ Trái phiếu có lãi suất zeros Xếp hạn trái phiếu Tồn tại nhiều loại CK khác nhau Các nhân tố ảnh hưởng đến QĐ tài trợ dài hạn Luân hồi vốn CK 2 . Các loại nợ dài hạn Nợ vay có thời hạn Trái phiếu 3 . Nợ vay có thời hạn Vay từ NH hay tổ chức tín dụng có thời hạn trên 1 năm Ưu điểm: o Nhanh o Linh hoạt o Chi phí phát hành thấp 4 . Trái phiếu Là công cụ nợ dài hạn 1. TP bảo tín 2. TP phụ thuộc 3. TP thu nhập 4. TP cầm cố 5. TP thế chấp 6. TP có thể chuyển đổi 7. TP bảo hành 8. TP có thể hoàn trả lại 9. TP chỉ số có suất sinh lợi thay đổi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.