TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1229/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định số 1229/QĐ-BLĐTBXH Đính chính thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của bộ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.