TAILIEUCHUNG - Đề thi môn Vật lý lớp 11 - THPT Nam Đông - Mã đề 209

Các bạn tham khảo Đề thi môn Vật lý lớp 11 - THPT Nam Đông - Mã đề 209 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. | SỞ GD & ĐT . HUẾ TRƯỜNG THPT NAM ĐÔNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - MÔN VẬT LÍ 11 Thời gian làm bài:45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 209 .Câu 1: Bản chất của dòng điện trong chân không là : A. Dòng dịch chuyển có hướng của các electron cùng chiều điện trường. B. Dòng dịch chuyển có hướng của các iôn dương cùng chiều điện trường và của các iôn âm ngược chiếu điện trường. C. Dòng dịch chuyển hướng của các iôn dương cùng chiều điện trường, của các iôn âm và electron ngược chiều điện trường. D. Dòng chuyển dời có hướng của các electron bứt ra khỏi cactốt khi cactốt bị nung nóng. Câu 2: Hạt mang điện cơ bản trong bán dẫn tinh khiết (bán dẫn loại n) A. ion âm. B. ion dương. C. electron và lỗ trống. D. electron tự do. -6 -6 Câu 3: Hai điện tích điểm q1 = C và q2 = C đặt cách nhau 3 cm trong một điện môi đồng chất có : àl hcít nệiđ iah aữig cát gnơưt cựL .2 = ﻉ A. 90 N. B. 45 N .C. 30 N. D. 60 N . -9 Câu 4: Một quả cầu nhỏ mang điện tích Q = 10 C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm cách quả cầu 3cm là : A. V/m. B. 104 V/m. C. 105 V/m. D. V/m. Câu 5: Để bóng đèn loại 120V – 60W ở mạng điện có hiệu điện thế 220V người ta mắc nối tiếp với nó 1 điện trở phụ R. Tìm giá trị điện trở phụ đó ? A. 200 . B. 100 . C. 150 . D. 50 . Câu 6: Một điện tích điểm q = 10 -7C đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F = . Cường độ điện trường tại điểm đặt điện tích q là A. V/m B. V/m C. 2, V/m D. V/m Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng . B. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều dịch chuyển của các điện tích âm. C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương. D. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. Câu 8: Khi nhiệt độ của dây kim loại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.