TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Vĩnh Thịnh

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Vĩnh Thịnh là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuẩn bị tham gia bài kiểm tra học kỳ 2 sắp tới. Nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học và đạt điểm cao trong kỳ thi này, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: Lịch sử - Lớp 9 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Phần I: Trắc nghiệm ( điểm). Câu 1: ( điểm) Hãy ghép nối các mốc thời gian với Sự kiện lịch sử trong bảng sau cho đúng. Thời gian Nối Sự kiện a. 1. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. b. 2. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời 3. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh c. ở Đông Dương được kí kết. 4. Chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ giành thắng d. lợi Câu 2: ( điểm): Hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử Việt Nam sau đây cho đúng. 1. Chiến dịch biên giới 2. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà thành lập. 3. Mặt trận Việt Minh ra đời. 4. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập Phần II: Tự luận ( điểm). Câu 3: (3,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (). Câu 4: (3,0 điểm) Tại sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi ra đời đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? Câu 5: (2điểm) So sánh điểm giống và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam ? TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : LỊCH SỬ 9 A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 Đ) Mỗi ý đúng ghi đ 1 Ghép ý ở cột A ( thời gian) với cột B ( sự kiện )sao cho đúng . (1 đ) a b c d 2 1 4 3 2. Sắp xếp:3,4,2,1 B. TỰ LUẬN(7 Đ) CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM 1 a) Hoàn cảnh: Ưu 3 tổ chức cộng sản ra đời thúc đẩy phong trào dân tộc dân chủ phát triển khắp nước Hạn chế: 3 tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng Yêu cầu: Hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một ĐCS duy nhất -3-7/2/1930: Hội nghị thành lập Đảng diễn ra ở Hương Cảng (Trung Quốc) b) Nội dung: + Tên gọi: ĐCSVN (3/2/1930) +Thông qua chính cương, sách lược vắn tắt + NAQ ra kời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng c) Ý nghĩa: Hội nghị tháng 2 năm 1930 có ý nghĩa như một đại hội thành lập Đảng. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 2 3

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
246    26    0    15-06-2021
3    29    0    15-06-2021