TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 11 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 11: Cơ cấu vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ cấu vốn mục tiêu, RR kinh doanh & RR tài chính, xác định cơ cấu vốn tối ưu, cấp độ đòn cân định phí & đòn cân tài chính,. nội dung chi tiết. | Chương 11 CƠ CẤU VỐN 1 Cơ cấu vốn Cơ cấu vốn mục tiêu RR kinh doanh & RR tài chính Xác định cơ cấu vốn tối ưu Cấp độ đòn cân định phí & đòn cân tài chính Lý thuyết về cơ cấu vốn Các nhân tố quyết định cơ cấu vốn 2 . Cơ cấu vốn mục tiêu Là sự phối hợp giữa các nguồn vốn vay, vốn CP ưu đãi & vốn CP thường trong KH sử dụng vốn của DN CS cơ cấu vốn là sự kết hợp lựa chọn giữa RR & LN: vốn vay cao suất sinh lợi kỳ vọng cao Ξ RR dòng TN cao 3 Nhân tố ảnh hưởng quyết định cơ cấu vốn của DN RR kinh doanh của DN Thuế thu nhập DN Sự linh hoạt trong TC Tính bảo thủ trong quản lý 4 . RR kinh doanh & RR tài chính RR kinh doanh Đòn cân định phí & điểm hòa vốn RR tài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.