TAILIEUCHUNG - Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 305

Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 305 nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm. | SỞ GD&ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 4 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 305 Câu 81 : Anh N bị mất máy tính, do nghi ngờ B là thủ phạm nên N tung tin mẹ B có quan hệ bất chính với một người đàn ông đã có gia đình ở địa phương khiến B bị bạn bè dị nghị, xa lánh. Trong trường hợp này, N đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Bất khả xâm phạm về quan hệ riêng tư. B. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. C. Được bảo hộ về đời sống tình cảm. D. Bất khả xâm phạm về tình trạng sức khỏe. Câu 82 : Người không thực hiện đúng hợp đồng mua bán phải bồi thường thiệt hại là thể hiện trách nhiệm A. hành chính. B. dân sự. C. công vụ. D. kỷ luật. Câu 83 : Nội dung nào dưới đây không thể hiện bình đẳng trong kinh doanh giữa các doanh nghiệp? A. Mở rộng thị trường. B. Tìm kiếm khách hàng. C. Tự do buôn bán theo nhu cầu bản thân. D. Đầu tư quảng cáo cho sản phẩm. Câu 84 : Theo qui định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân? A. Đội ngũ phóng viên báo chí. B. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. C. Lực lượng bưu chính viễn thông. D. Nhân viên chuyển phát nhanh. Câu 85 : Ông M gửi đơn tố cáo công ty V thường xuyên xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Ông M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. Câu 86 : Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm mục đích nào dưới đây? A. Ổn định ngân sách quốc gia. B. Cắt giảm nguồn vốn viện trợ. C. Kiềm chế những việc làm trái pháp luật. D. Đồng loạt xử phạt mọi cơ sở tư nhân. Câu 87 : Nghi ngờ G lấy điện thoại cùa K nên V đã tung tin về việc G là người thiếu trung thực trên mạng xã hội, ngày hôm sau G liền nhờ anh H và Q chặn đánh V, K để trả đũa, mặc dù .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.