TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2009 - THPT Đặng Huy Trứ - Mã đề 132

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lý lớp 11 năm 2009 - THPT Đặng Huy Trứ - Mã đề 132 để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TT HUẾ TRƯỜNG THPT ĐẶNG HUY TRỨ KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN VẬT LÝ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút (30 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên học sinh: Lớp:. I. Phần chung cho cả chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Câu 1: Một nguồn điện có điện trở trong là 2 ( ) và suất điện động là 8 (V). Mắc một điện trở 14( ) vào hai cực của một nguồn điện thành mạch kín. Công suất mạch ngoài khi đó bằng: A. 3,5(W). B. 4 (W). C. 5(W). D. 10 (W). Câu 2: Có hai điện tích điểm q1 và q2 chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. q1 0. B. q1 .q2 > 0. C. q1 > 0 và q2 0. B. q1 > 0 và q2 0. Câu 2: Một nguồn điện có điện trở trong là 2 ( ) và suất điện động là 8 (V). Mắc một điện trở 14( ) vào hai cực của một nguồn điện thành mạch kín. Công suất mạch ngoài khi đó bằng: A. 5(W). B. 4 (W). C. 10 (W). D. 3,5(W). Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các iôn âm, êlectron đi về anod và iôn dương đi về catod. B. Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các iôn âm đi về anod và iôn dương đi về catod. C. Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron đi về anod và iôn dương đi về catod. D. Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các iôn âm đi về catod và iôn dương đi về anod. Trang 4/15 - Mã đề thi VL11_132 Câu 4: Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 3 (cm) thì lực hút giữa chúng là 10-5 (N). Để lực hút giữa chúng là 2, (N) thì chúng phải đặt cách nhau? A. 2,5 (cm) . B. 5 (cm). C. 3 (cm) . D. 6 (cm) . Câu 5: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện (E1, r1), (E2, r2) mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: E E E E E E E E A. I 1 2 B. I

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.