TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường gồm các câu trắc nghiệm và tự luận nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ 2 môn Lịch Sử 9. Đây là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Môn: Lịch Sử 9. Năm học 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) I. MA TRẬN Mức độ Nhận Biết TN TL Thông Hiểu TN TL Vận dụng Thấp Cao TC Sự khác biệt của Nguyễn Ái Quốc so với các tiền nhân đi trước là con đường cách mạng vô sản. 1 15 1 15 Nội dung Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài Số câu: Số điểm: Tỉ lệ :% Hội nghị BCH TW lâm thời thông qua Đảng Cộng sản Việt luận cương của Nam ra đời Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của ĐCS Việt Nam Số câu: 1 Số điểm: Tỉ lệ :% 5 Cao trào cách mạng Mặt trận Việt Minh ra Tầm quan trọng về tiến tới Tổng khởi đời vào ngày ý nghĩa của Cách nghĩa tháng Tám năm 19/5/1941. Chỉ thị mạng tháng Tám 1945 của BTV TW Đảng. 1945. Số câu: 1 1 Số điểm: Tỉ lệ :% 5 25 Tổng khởi nghĩa tháng Ngày 2/9/1945 nước tám và sự thành lập Việt Nam dân chủ nước Việt Nam dân cộng hòa được thành chủ cộng hòa lập. Số câu: 1 Số điểm: Tỉ lệ :% Đại hội đại biểu Bước phát triển mới toàn quốc lần thứ II của cuộc kháng chiến của Đảng quyết toàn quốc chống thực định đổi tên Đảng dân Pháp (1950-1953) ta là Đảng Lao Động Việt Nam. Số câu: 1 Số điểm: 1 5 2 3 30 1 1 Tỉ lệ :% Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống Mĩ – Diệm ở miền Nam ( 19541965) Số câu: Số điểm: Tỉ lệ :% Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) Số câu: Số điểm: Tỉ lệ :% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ :% Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) 2/1/1963 tạo nên làn sóng mạnh mẽ. Thời gia ĐHĐB toàn quốc lần III của Đảng. 1 5 Chiến thắng Vạn Tường 18/8/1965 tạo nên phong trào giết giặc lập công. 1 5 7 1. 75 Nội dung chiến tranh đặc biệt và âm mưu thâm độc của Mĩ 1 1 10 Nhiệm vụ hậu phương của Miền Bắc và tiền tuyến của Miền Nam trong chiến lược chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ. 1 1 2 5 20 5 2 55 2 1. 5 15 1 15 3 3 30 11 10đ 100 PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Môn: Lịch sử 9. Năm học 2017 – 2018 Thời gian làm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.