TAILIEUCHUNG - Nhân một trường hợp tổn thương ống ngực sau cắt thực quản

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm báo cáo một biến chứng hiếm gặp sau một ca cắt thực quản qua nội soi lồng ngực. bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này. | NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG ỐNG NGỰC SAU CẮT THỰC QUẢN Nguyễn Tạ Quyết*, Hoàng Vĩnh Chúc* Văn Tần* Lê Quang Nghĩa* Mục tiêu: Báo cáo một biến chứng hiếm gặp sau một ca cắt thực quản qua nội soi lồng ngực. Số liệu và phương pháp nghiên cứu: Trình bày diễn tiến của một ca cắt thực quản có nội soi lồng ngực hỗ trợ diễn tiến tưởng như bình thường. Kết quả: Sau khi điều trị nội thất bại chúng tôi mở ngực lại để khâu ống ngực. Kết quả hết tràn dưỡng trấp trong xoang màng phổi. Bàn luận: Điều trị tùy vào tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân, nguyên nhân và độ nặng của tràn dưỡng trấp, trong một số tình huống hiếm gặp tùy và giải phẫu học của ống ngực. Quen với các phương pháp điều trị cũng như chọn đúng thời điểm áp dụng là cách hay nhất để tránh cho bệnh nhân khỏi bị suy dinh dưỡng hoặc nhiễm trùng gây tử vong Kết luận: Báo cáo chỉ có 1 ca cứu được bệnh nhân. Chúng tôi hy vọng mang kinh nghiệm điều trị cho các đồng nghiệp không may gặp biến chứng chết người này. SUMMARY CHYLOTHORAX AS A COMPLICATION OF THORACOSCOPIC ESOPHAGECTOMY: A CASE REPORT Nguyen Ta Quyet, Hoang Vinh Chúc, Van Tan, Le Quang Nghia * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 13 – Supplement of No 1 - 2009: 38 – 41 Aims: Report of a rare complication after thoracoscopic esophagectomy. Materials and methods: A case is reported of chylothorax following an uneventful thoracoscopic esophagectomy. Results: After conservative treatment fails we required to open thoracotomy and suture of thoracic duct. This procedure gives good result. Discussion: Proper management will depend on the initial nutritional state of the patient, the cause and the severity of the chylothorax and, in rare instances, the anatomy of the thoracic duct. Familiarity with therapeutic options, along with appropriate timing for surgical intervention, is required to prevent complications of malnutrition and infection from persistent loss of chyle when other modes of therapy have failed. Conclusion: Although this report describes the experience of .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.