TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Vĩnh Thịnh

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Vĩnh Thịnh nhằm giúp các em củng cố lại nội dung đã học trong chương trình học kỳ 2 của bộ môn Hóa học và phục vụ cho công tác giảng dạy, biên soạn đề thi của thầy cô. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH KIỂM TRA HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2017-2018 Môn :HÓA HỌC-LỚP 9 (Thời gian làm bài :45 phút) I./ TRẮC NGHIỆM (2,0 Đ) Câu 1 : 1,12 lít khí Axetylen làm mất màu tối đa bao nhiêu lít Br2 1M : A. 0,1 lit lít C. 0,3 lít D. 0,6 lít Câu 2 : Phản ứng đặc trưng của metan là: A. Phản ứng Thuỷ Phân. B. Phản ứng Thế. C. Phản ứng Cộng. D. Phản ứng Cháy. Câu 3 : Nhóm các nguyên tố nào được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần A. O, F, N, P B. F, O, N, P C. O, N, P, F D. P, N, O, F Câu 4 : Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào: A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch NaCl C. Nước D. Dung dịch HCl II./ TỰ LUẬN (8,0 Đ) Câu 5(2,0 đ) : Thực hiện chuỗi phản ứng sau : Etilen Rượu etylic axit axetic etyl axetat Natri axetat Câu 6(1,5 đ) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí riêng biệt sau : C2H4, SO2, Cl2. Câu 7(2,5đ) : Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A ở thể khí thu được 13,44 lít khí CO2 ở ĐKTC, 10,8 g H2O. Xác định công thức phân tử của A, biết tỷ khối của A so vơi hidro bằng 28. Viết công thức cấu tạo của A ? Câu 8 (2,0 đ): Cho 19,4 gam hỗn hợp gồm Zn và Cu vào dd axit axetic có dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 4,48 lít khí không màu (đktc). Hãy tính khối lượng và phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. Tổ trưởng Ban giám hiệu Vĩnh thịnh, ngày tháng Người ra đề năm 2018 HƯỚNG DẪN CHẤM. I./ TRẮC NGHIỆM (2,0 Đ) 1 2 Câu A B Đáp án II./ TỰ LUẬN (7,0 Đ) Câu 5 Axit C2H4 + H2O 3 D 4 A Nội dung C2H5OH Điểm 0,5 Men giấm C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O 0,5 H2SO4,t0 CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O 0,5 t0 6 7 CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH 0,5 - Dùng quỳ tím ẩm cho vào các mẫu thử, làm đỏ quỳ tím ẩm là SO2, mất màu quỳ tím ẩm là Cl2 còn lại là C2H4 SO2 +H2O H2SO3 Cl2 + H2O HCl +HClO Số mol CO2: 13,44/ 22,4 = 0,6 mol => nC = 0,6 mol Số mol H2O: 10,08/ 18 = 0,6 mol => nH = 1,2 mol n C : n H = 0,6:1,2 = 1: 2 => công thức A có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.