TAILIEUCHUNG - Luận văn: Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)”

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhân lực, phát hiện những yếu tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo nhân lực của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và đề xuất phương hướng đào tạo nhân lực cho Công ty phù hợp với phương hướng phát triển, sau khi xác định những yếu kém trong công tác đào tạo nhân lực, kiến nghị một số giải pháp để đảm bảo nguồn nhân lực Công ty được đào tạo có chất lượng và đáp ứng được hiệu quả công việc. | Tuy nhiên thì nhu cầu đào tạo của DATC cũng đã phần nào đáp ứng được những đòi hỏi của công việc trong thực tế. Đa số người lao động đánh giá công tác đào tạo nhân lực của DATC đáp ứng tốt nhu cầu đạo tạo của người lao động (65%). Kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu được đào tạo vẫn còn rất lớn (97%) với những đối tượng khảo sát là những cán bộ trẻ, trực tiếp làm công việc chuyên môn nghiệp vụ. Nhu cầu đào tạo của DATC về cơ bản để đảm bảo mục tiêu chung của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đó là đào tạo nhằm nâng cao khả năng thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ, khả năng quản lý và một số các kỹ năng khác của cán bộ nhân viên để thực hiện tốt chức năng của tổ chức hiện nay. Đại đa số cán bộ nhân viên mong muốn được đào tạo theo các khóa bồi dưỡng ngắn hạn dưới 3 tháng (62%) hoặc dưới hình thức kèm cặp, chỉ bảo của người đi trước (68%). Những hình thức này tương đối phù hợp với công ty hiện tại do đặc thù công việc thường xuyên phải đi công tác, khối lượng công việc lớn, khó có thể theo học những khóa đào tạo dài.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.