TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phú Đa

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phú Đa nhằm đánh giá năng lực học tập của các em học sinh lớp 9 môn Hóa học. Đề thi có đáp án chi tiết kèm theo sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập Hóa học chuẩn bị cho bài thi kiểm tra học kỳ 2 sắp tới. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | PHÒNG GD & ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS PHÚ ĐA ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2017-2018 Môn: Hóa học 9 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề) I. TRẮC NGHIỆM: (2điểm) Hãy khoanh tròn một trong các chữ cái A, B, C hoặc D ở các câu sau đây, nếu đúng. Câu 1: Phát biểu không đúng là: A. Clo là phi kim hoạt động hóa học mạnh hơn lưu huỳnh B. Phản ứng giữa dung dịch NaOH với dung dịch NaHCO3 là phản ứng trung hòa. C. Natri tiếp xúc với giấy lọc ẩm, giấy lọc bốc cháy, nhôm tiếp xúc giấy lọc không bốc cháy. D. Tất cả các muối cacbonat và muối hidrocacbonat đều bị phân hủy bởi nhiệt. Câu 2: Chất tác dụng được với: Na, Na2O, NaOH, Na2CO3, NaHCO3 là A. glucozơ. B. rượu etylic C. axit axetic D. etyl axetat Câu 3: Cho các chất: metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic. Số chất có liên kết đôi là A. 1 B. 3 C. 2. D. 4. Câu 4: Chất X thế được với Cl2 (ánh sáng). Chất Y thế được Br2 (bột sắt, nhiệt độ). X, Y lần lượt là: A. Benzen, etilen. B. Axetilen, etilen. C. Axetilen, metan D. Metan, benzen. II. TỰ LUẬN: ( 8 điểm) Câu 1(): Viết phương trình hoá học theo dãy chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng – nếu có): (1) (2) (3) (4) C2H4 C2H5OH CH3COOC2H5 C2H5OH C2H5ONa Câu 2 (): Lên men hoàn toàn 690 ml rượu etylic 8 0 thành giấm. Tính khối lượng axit axetic có trong giấm. Biết khối lượng riêng của rượu etylic tinh khiết là 0,8g/ml. Câu 3: (): 1. Đốt cháy hoàn toàn 68,4 gam một hợp chất hữu cơ thu được 2,4 mol CO2 và 2,2 mol H2O. Lập công thức hóa học của hợp chất này, biết phân tử khối của hợp chất 342 đvC 2. Từ tinh bột có thể sản xuất rượu etylic theo sơ đồ: ( C6H10O5 )n -------> C2H5OH + CO2 Muốn điều chế 920 kg rượu etylic, cần một khối lượng tinh bột là bao nhiêu. Biết hiệu suất của quá trình 50%. (C = 12, H = 1, O = 16) PHÒNG GD & ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS PHÚ ĐA HD CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2017-2018 Môn: Hóa học 9 NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2,0đ). 1 2 4 5 Câu D B C B Đáp án II. TỰ LUẬN: .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.