TAILIEUCHUNG - Bài giảng Vật lý lớp 11 Bài 23: Dòng điện trong chất bán dẫn

Đây là bài giảng Dòng điện trong chất bán dẫn giáo viên cần truyền đạt cho học sinh lấy được ví dụ về bán dẫn tinh khiết, bán dẫn n, bán dẫn p, nêu được các đặc điểm về điện của các loại bán dẫn, nêu được đặc điểm của lớp tiếp xúc p-n. ! | TRƯỜNG THPT THIÊN HỘ DƯƠNG huyện Cái Bè – Tiền Giang Tổ: Vật Lý GV: Huỳnh Công Vương Lớp dạy: 11A1, 11A2 Ngày dạy: 12/11/2008 Kiểm tra bài cũ Câu 1: Hãy nêu bản chất dòng điện trong chất khí Câu 2: Miêu tả sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế. Ibh I Uo Uc U 0 -C1: Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương cùng chiều điện trường , các ion âm và electron ngược chiều điện trường. C2: UUc : U tăng I tăng nhanh Câu 3 : Nêu bản chất dòng điện trong kim loại ? Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào ? Câu 4: Khi nhiệt độ tăng, sự chuyển động nhiệt của các electron tự do trong kim loại tăng hay giảm ? TRẢ LỜI : - Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường . - Điện trở suất của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng và ngược lại . Khi nhiệt độ tăng các electron trong kim loại chuyển động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.