TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 2: Phân tích tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn nhập về phân tích tài chính, các báo cáo tài chính căn bản, phân tích các tỷ số tài chính. nội dung chi tiết. | Chương 2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Dẫn nhập về PTTC Các báo cáo TC căn bản Phân tích các tỷ số TC 2 Dẫn nhập về PTTC Mục tiêu của PTTC Công cụ PTTC Yêu cầu của PTTC 3 Mục tiêu của PTTC Nhận dạng những biểu hiện không lành mạnh về TC phát triển của DN Nhà quản trị Nhà đầu tư Chủ nợ Cơ quan thuế 4 Mục tiêu của PTTC Đánh giá các chính sách TC Nhận biết tiềm năng tăng trưởng Nhận diện tồn tại về TC Cơ sở lập nhu cầu vốn cho năm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.