TAILIEUCHUNG - Đề thi HK 1 môn Vật lý lớp 11 - Mã đề 1

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, giới thiệu đến các bạn Đề thi HK 1 môn Vật lý lớp 11 - Mã đề 1 để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! | ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN: VẬT LÝ 11 ĐỀ: 1 Câu 1: Chọn câu không đúng. Vật dẫn cân bằng điện trong điện trường có: A. cường độ điện trường bên trong vật bằng không. B. điện thế tại mỗi điểm trên bề mặt bằng nhau. C. điện tích tập trung nhiều ở chỗ lồi, nhọn trên vật. D. cường độ điện trường bên ngoài vật bằng không. Câu 2: Chọn câu trả lời đúng. A. Electron và nơtron có điện tích cùng độ lớn nhưng trái dấu B. Electron và proton có cùng khối lượng C. Electron và proton có điện tích cùng độ lớn nhưng trái dấu D. Proton và nơtron có cùng điện tích Câu 3: Điện dung của tụ điện phẳng: A. Tăng hai lần khi phần điện tích đối diện giữa hai bản tụ điện tăng hai lần. B. Giảm bốn lần khi phần diện tích đối diện giữa hai bản tụ điện giảm hai lần. C. Tăng hai lần khi khoảng cách giữa hai bản tụ điện tăng hai lần. D. Giảm bốn lần khi khoảng cách giữa hai bản tụ điện tăng hai lần. Câu 4: Khái niệm nào dưới đây cho biết độ mạnh, yếu của điện trường tại một điểm? A. Điện tích B. Điện trường C. Cường độ điện trường D. Đường sức điện Câu 5. Cho bộ tụ C1 = 10 F; C2 = 6 F; C3 = 4 F mắc như hình vẽ. C1 Mắc hai đầu bộ tụ vào hiệu điện thế U = 24V. Điện tích của các tụ là C2 C3 A. Q1 = C; Q2 = ; Q3 = B. Q1 = ; Q2 = Q3 = C. Q1 = ; Q2= ; Q3 = D. Q1 = ; Q2 = 7,; Q3 = 4, Câu 6: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 12cm, lực tương tác giữa chúng bằng 10N. Các điện tích đó bằng: A. ± 2μC B. ± 3μC C. ± 4μC D. ± 5μC Câu 7: Hai điện tích điểm q1 = - q2 = 3μC đặt lần lượt tại A và B cách nhau 20cm. Điện trường tổng hợp tại trung điểm O của AB có: A. độ lớn bằng không B. Hướng từ O đến B, E = 2, C. Hướng từ O đến A, E = 5, D. Hướng từ O đến B, E = 5, 1 Câu 8: Một tụ điện có điện dung C = 6 ( F) được mắc vào nguồn điện 100 (V). Sau khi ngắt tụ điện khỏi nguồn, do có quá trình phóng điện qua lớp điện môi nên tụ điện mất dần điện tích. Nhiệt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.