TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 1: Dẫn nhập về quản trị tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về QTTC, tầm quan trọng của QTTC, vai trò của nhà QTTC, các hình thức tổ chức DN,. nội dung chi tiết. | QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH GV: Bùi Phước Quãng MBA Quản trị kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành tài chính - ĐH GRIGGS – 2009 Ths. Kinh doanh và Quản lý – ĐH KT – 2010 NCS – ĐHKT Tổng giám đốc – CTCP Cơ Điện Thủ Đức - EVN E-mail: bpquangemc@ Mobil: 0963 81 0962 1 Chương 1 DẪN NHẬP VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Khái niệm về QTTC Tầm quan trọng của QTTC Vai trò của nhà QTTC Các hình thức tổ chức DN Vị trí của TC trong cơ cấu của tổ chức của DN Mục tiêu của DN Các hoạt động quản trị để tối đa hóa tài sản của cổ đông 2 Khái niệm về QTTC TC gồm 3 lĩnh vực: Các tổ chức TC (định chế TC) – TT tiền tệ Đầu tư chứng khoán - TT vốn Quản trị tài chính 3 Các tổ chức TC (TG TC) Huy động và cho vay vốn Quản trị nguồn vốn và NS tiền mặt của các tổ chức Dự toán nhu cầu vốn cho các DN Xác định lãi suất tiền gởi và tiền vay 4 Các tổ chức TC Các trung gian TC: • Các NH và liên NH • Các quỹ tiết kiệm (Quỹ TD ND) • Các tổ chức tín dụng phi NH • Các công ty tài chính • Các công ty bảo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.