TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 2

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm tiêu hóa, nhu cầu dinh dưỡng của trầu bò, nguồn thức ăn cho trâu bò, khẩu phần nuôi dưỡng trâu bò. Hy vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp cho người học nắm bắt được các kiến thức cơ bản. | NỘI DUNG MÔN HỌC CHĂN NUÔI TRÂU BÒ Dinh d−ìng vμ thøc ¨n Lợi nhuận sinh sản năng suất sức khoẻ thức ăn (2) chuồng trại (3) • §Æc ®iÓm tiªu ho¸ cña GSNL quản lí sinh sản (4, 5) + + + • Nhu cÇu dinh d−ìng cña tr©u bß • nguån thøc ¨n cho tr©u bß giống (1) • KhÈu phÇn nu«i d−ìng tr©u bß kỹ thuật chăn nuôi (6, 7, 8, 9) 1 ĐẶC ĐIỂM TIÊU HOÁ CỦA GSNL ®−êng tiªu ho¸ GSNL ®−êng tiª ho¸ Dạ lá sách Ruột non Dạ múi khế • Đặc điểm đường tiêu hoá Tuyến nước bọt • Hệ vi sinh vật dạ cỏ • Đặc thù của các quá trình tiêu hoá Dạ tổ ong Dạ cỏ Ruột già contents 3 4 Ảnh hưởng của loại hình thức ăn hưở củ loạ hì thứ đến lượng nước bọt tiết ra lượ nướ bọ tiế Miệng Miệng có chức năng lấy thức ăn, tiết nước bọt và nhai lại: Nước bọt đóng vai trò quan trọng trong việc làm mềm, tạo miếng thức ăn và cung cấp các yếu tố cần thiết cho VSV dạ cỏ (N, khoáng. Dung dịch đệm trong nước bọt (cacbonat và phốt phát) ⇒ trung hoà các AXBH ⇒ tạo thuận lợi cho sự phát triển của các vi sinh vật tiêu hoá xơ nhờ duy trì độ axít trung tính trong dạ cỏ Nhai lại làm giảm kích thước các mẩu thức ăn ⇒ tạo thuận lợi cho việc tấn công xơ của vi sinh vật và enzym của chúng. 5 6 Dạ dày kép ké Sù ph¸t triÓn cña d¹ dµy kÐp ph¸ triÓ cñ d¹ 7 Dạ cỏ và dạ tổ ong 8 Các phần tử dài chằng chịt Các phần tử nhỏ lơ lửng Cắt ngang khí Chức năng của dạ cỏ và dạ tổ ong Thùng để lên men (130 đến 180 lít) ở phần trước của ống tiêu hoá. Giữ lại các mẩu thức ăn có sợi dài kích thích nhai lại và tiết nước bọt D¹ cá VSV lên men thức ăn sinh ra axít béo bay hơi và sinh khôi VSV giàu protéin D¹ tæ ong Hấp thụ axít béo bay hơi để sử dụng như một nguồn năng lượng trong cơ thể cũng như tổng hợp lactoza, các protéin và chất béo trong sữa D¹ mói khÕ D¹ l¸ s¸ch 9 D¹ l¸ s¸ch 10 Dạ múi khế Dạ múi khế có chức năng tiêu hoá bằng dịch vị: Tiết axít clohydric và nhiều enzym tiêu hoá tiêu hoá các protéin thoát qua. Tiêu hoá các protéin VSV sinh ra trong dạ cỏ (0,52,5kg/ ngày) Dạ lá sách có chức năng hấp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.